Alyssa Castro

Si Alyssa ay isang 25 taong gulang na katutubong taga-Merced na madamay tungkol sa paglikha ng isang mas malusog na tahanan para sa mga residente at kabataan sa Merced. Naniniwala si Alyssa na pamumuhunan sa kabataan ay isang pamumuhunan sa kaligtasan ng publiko. Si Alyssa ay Koordinator ng Programa para sa programa ng kabataan ng Youth Leadership Institute Kami ay 'Ced Youth Media.