Anastasia Mallillin

Si Anastasia ay sumali sa Youth Leadership Institute sa 2016. Bilang ng San Francisco Program Manager, namamahala si Anastasia ng katarungang pangkalusugan ng San Francisco at gawaing pangkabuhayan ng kabataan. Bago sumali sa YLI, si Anastasia ay nagsilbing isang tagapayo sa patakaran para sa isang inisyatiba upang mas tumpak na masukat ang mga hindi pagkakapantay sa kalusugan sa mga demograpiko at kapitbahayan, at nakipagsosyo sa mga high school ng Seattle upang bumuo at magpatupad ng mga pagsisikap sa pag-iwas sa sekswal na karahasan. Si Anastasia ay isang tagapag-organisa ng kabataan, analyst ng patakaran, at nakapagtrabaho nang direkta sa mga kabataan at tagapag-alaga sa sistema ng pag-aalaga sa pag-aalaga.

Sa labas ng trabaho, si Anastasia ay naglilingkod sa Lupon ng mga Direktor ng Konseho ng Mga Bagong Namumuno. May hawak siya ng MSW sa Pangangasiwa at Pampublikong Patakaran, at isang MPH sa Community Oriented Public Health Practice.