Andrea Gil

Si Andrea ay unang sumali kay yli bilang isang kalahok sa kabataan sa Community Action Model (CAM), na nagtataguyod para sa minimum na mga batas sa presyo at promosyon ng presyo sa San Francisco. Nang maglaon siya ay naging programang intern kung saan nagpatuloy siya sa pag-angat ng kabataan ng Bay Area sa kanyang komentaryo at mga hilig para sa pag-aayos. Sumali siya sa amin ngayon bilang isang Coordinator ng Programa para sa Healthy Online Platform for Everybody (HOPE) Coalition na nag-oorganisa upang mapanagot ang social media para sa mga mensahe na natanggap namin sa online. Pinamunuan din ni Andrea ang Youth Civic Empowerment Training Series kung saan matututunan ng mga lider ng kabataan kung paano makisali sa kanilang lokal na komunidad. 

Si Andrea ay nagtapos mula sa San Francisco State University na tumatanggap ng mga bachelor sa Latino / isang Pag-aaral at Lahi at Paglaban sa ilalim ng Kagawaran ng Pag-aaral ng Etniko. Inaasahan ni Andrea na lumikha ng isang malusog na puwang ng komunidad na puno ng kasaysayan at mga mapagkukunan upang matulungan ang mga aktibista ngayon.