Andrea Gil

Si Andrea ay unang sumali kay yli bilang isang kalahok sa kabataan sa Community Action Model (CAM), na nagtataguyod para sa minimum na mga batas sa presyo at promosyon ng presyo sa San Francisco. Nang maglaon siya ay naging programang intern kung saan nagpatuloy siya sa pag-angat ng kabataan ng Bay Area sa kanyang komentaryo at mga hilig para sa pag-aayos. Sumali siya sa amin ngayon bilang isang Coordinator ng Programa para sa Malusog na Online Platform para sa Lahat (HOPE) at gawain sa pag-iwas sa tabako sa Tanggapan ng San Mateo.

Si Andrea ay isang kamakailang nagtapos sa San Francisco State University na tumatanggap ng mga bachelor sa Latino / isang Pag-aaral at Lahi at Paglaban sa ilalim ng Kagawaran ng Pag-aaral ng Etniko. Inaasahan ni Andrea na lumikha ng isang malusog na puwang ng pamayanan na puno ng kasaysayan at mga mapagkukunan upang matulungan ang mga aktibista ngayon.

Sa labas ng trabaho, nasisiyahan si Andrea sa paglikha ng mga playlist, o pagsasanay ng kanyang mga kasanayan sa charcuterie board na may isang libro sa standby upang galugarin.