Anna Pletcher

  • Miyembro ng Lupon ng
  • Kasosyo, O'Melveny

Si Anna ay dating pederal na tagausig at propesor ng batas sa UC Berkeley at UC Hastings. Ang anak na babae ng mga imigrante ng Puerto Rican at una sa kanyang pamilya na dumalo sa kolehiyo, nagtapos siya mula sa Yale College at Berkeley Law. Si Anna ay kasangkot sa kanyang pamayanan sa nagdaang 20 taon sa maraming mga boluntaryong kakayahan. Tinawag ni Anna at ng kanyang pamilya ang Mill Valley na tahanan. 

http://annapletcher.com/about/