Arati Warrier (siya/sila)

Si Arati Warrier ay isang dating tagapagturo sa high school, kasalukuyang manunulat at tagapag-ayos, at walang hanggang kampeon ng mga kabataan at kanilang mga boses. Nagtapos sila sa University of Texas, Austin noong 2016 na may double major sa English at Asian American Studies at isang minor sa Education. Habang nagtuturo, nakipagtulungan din si Arati sa mga kabataan sa maraming konteksto, mula sa pagtuturo ng mga team slam ng tula hanggang sa pagtulong na ayusin ang Bay Area Solidarity Summer (solidaritysummer.org). Nasasabik siyang dalhin ang kanyang edukasyon, karanasan, at ENTHUSIASM sa kanyang tungkulin bilang San Francisco Program Manager.

Si Arati ay isang cheerleader sa puso at madalas na nasasabik din na pag-usapan ang mga line break sa tula, gawain sa pangangalaga sa balat, astrolohiya, at kanyang mga alaga habang siya ay tungkol sa pagbuo ng mga pakikipag-ugnay sa mga kabataan at pagpapadali ng mga puwang para sa kanila na pakiramdam ay may kapangyarihan at magtagumpay bilang mga pinuno.