Cameron Kurtz

  • Miyembro ng Lupon ng
  • Direktor ng Pagpapaunlad ng Negosyo, Omnyway

Nag-aral si Cameron Kurtz ng International Business sa George Washington University at kasalukuyang nagtatrabaho sa Omnyway, kung saan pinamunuan niya ang pag-unlad ng negosyo. Sa labas ng tanggapan, nakikipagtulungan siya at sinusuportahan ang mga samahan tulad ng yli upang maisulong ang interes ng mga kulang na kabataan sa California at sa buong US.