Carlos Omar (siya)

Si Carlos ay Senior Program Coordinator para sa VoiceWaves youth media program sa Long Beach, kung saan nakikipagtulungan siya sa mga lokal na kabataan sa paggamit ng pamamahayag upang i-highlight ang mga kuwento at isyu na mahalaga sa kanila at sa kanilang mga komunidad. Lumaki si Carlos sa North Long Beach at nagsimula ang kanyang karera sa pamamahayag bilang isang editor ng sining at buhay sa pahayagan ng mag-aaral ng Cal State Long Beach, ang Daily 49er. Ang kanyang mga karanasang lumaki sa isang komunidad na kulang sa pamumuhunan sa kasaysayan at pagiging mas may kamalayan sa pulitika ay nagtulak sa kanya sa pagsakop sa mga isyu sa kalusugan ng komunidad tulad ng pabahay at kapaligiran.

Si Carlos ay sumali sa VoiceWaves bilang isang youth reporter sa kanyang huling taon sa Cal State Long Beach, kung saan siya ay namamahala din sa editor ng Dig en Español Spanish-language magazine at editor ng Daily 49er's first bilingual edition. Sa labas ng VoiceWaves, nag-publish din si Carlos ng trabaho kasama ang mga lokal na publikasyon tulad ng FORTHE at ang Long Beach Post.

Sa labas ng trabaho, nasisiyahan si Carlos sa paggalugad sa LBC, pagtambay sa mga lokal na aklatan, pagsubok ng lahat ng uri ng pelikula at musika, at pag-aalaga sa kanyang pangkat ng mga pusa.