Catherine Lee

Si Catherine ay lumaki at kasalukuyang naninirahan sa Los Angeles, CA. Sumunod siya sa mga degree sa Environmental Studies at Political Science sa UC Santa Barbara upang paghaluin ang kanyang mga interes sa patakaran at hustisya sa kapaligiran. Karamihan sa kanyang trabaho ay naukol sa hustisya sa kapaligiran at imigrasyon sa mga kabataan mula sa kindergarten hanggang high school at maging mga mag-aaral sa kolehiyo. Inaasahan niyang ipagpatuloy ang pagiging pantao sa mga nauugnay na isyu sa pamamagitan ng nakakaapekto sa pagkukuwento at pag-uusap.

Nasasabik si Catherine na sumali kay yli upang magpatuloy na itulak ang hustisya. Ang kanyang iba pang mga interes ay kasama ang paggantsilyo, pagpipinta, at pagluluto sa hurno. Naghahanap din siya upang bisitahin ang bawat estado sa bansa.