Cynthia Rocha Sapien

Si Cynthia ay naging bahagi ng koponan ng Youth Leadership Institute mula noong Agosto 2009. Siya ay kasali sa pag-unlad ng pamumuno ng kabataan mula pa noong high school at nagpatuloy sa pag-iibigan sa buong karera sa kolehiyo, paggabay sa mga kabataang kababaihan sa high school, pati na rin ang pagtatrabaho sa Stockton Jacoby Center for Development ng Komunidad. Sa nakaraang siyam na taon sa YLI, nakipagsosyo siya sa kabataan sa buong Fresno County, na tinutugunan ang mga ugat na sanhi ng mga isyu sa pamayanan, at kinikilala ang mga solusyon na nagpapataas ng boses ng kabataan at lumikha ng positibong napapanatiling pagbabago. Masidhi siyang naniniwala na ang lahat ng kabataan ay may kakayahang mamuno ng makabagong positibong pagbabago sa pamayanan, sa suporta ng mga kaalyado sa pamayanan.

 

Si Cynthia ay ang Health Equity Program Manager para sa tanggapan ng Fresno YLI. Pinangangasiwaan niya ang Fresno County Underage Drinking Prevention Work, Tobacco Prevention Work, ang Fresno County Friday Night Live Program, at ang Lungsod ng Fresno Youth Commission. Bilang isang Tagasanay para sa Mga Serbisyo sa Pagsasanay at Pagkonsulta sa Pamumuno sa Pamumuno ng Kabataan, nagkaroon din si Cynthia ng pribilehiyo ng pagsasanay sa kabataan at adulto sa buong estado ng California at sa mas malaking US sa mga estratehiya sa pag-unlad ng pamumuno ng pamumuno ng kabataan.

 

Bilang pagkilala sa kanyang trabaho sa kabataan, si Cynthia ay tumatanggap ng 2014 California 31st Assembly District Woman of the Year Award at 2018 Friday Night Live Adult Ally ng Year Award. Kasama sa kanyang mga hilig ang komunidad, kabataan, pamilya, at sining. Kapag siya ay wala sa trabaho, maaari mong mahanap ang kanyang oras sa paggastos sa kanyang asawa David at anak na lalaki Davie.