Edith Martinez (siya/ella)

Ipinanganak at lumaki si Edith sa Central Valley, lumipat mula sa Bakersfield patungo sa maliit na bayan ng Kerman kung saan nagsimula ang kanyang paglalakbay kasama ang adbokasiya ng kabataan. Ginugol niya ang karamihan sa kanyang karera sa high school bilang kalahok ng Fresno County Friday Night Live Kerman chapter at iba pang mga programa. Ang kanyang maraming karanasan sa mga programa ng yli ay nakatulong sa kanyang pagnanasa sa pagbibigay kapangyarihan sa pamumuno ng kabataan at pakikibahagi sa positibong pagbabago sa lipunan para sa mga kabataan sa buong Fresno County.

Nagtapos si Edith sa Communication Studies at, pagkatapos bumalik sa yli bilang isang intern upang imulat ang kahalagahan ng 2020 Census, gumanap siya ng iba't ibang tungkulin sa maraming programa ng yli. Patuloy na ibinabalik ni Edith ang kanyang komunidad at itinataas ang boses ng kabataan bilang Program Coordinator para sa Prevention at Early Intervention.

Kapag wala sa trabaho, nasisiyahan si Edith na gumugol ng oras kasama ang kanyang 3 mabalahibong kaibigan, paghahanap ng pinakabagong food truck na susubukan, at pagsubaybay sa mga pinakabagong trend ng anime.