Eduardo "Lalo" Gonzalez

Si Eduardo "Lalo" Gonzalez ay ang Program Manager ng San Mateo County office ng Youth Leadership Institute. Itinatama niya ang Biyernes Night Live Network, isang pambuong-estadong programa sa pagpapaunlad ng kabataan, na binubuo ng mga chapters ng 12 sa buong county kung saan ang mga lider ng kabataan at mga adultong alyado ay nagtatrabaho patungo sa pagtataguyod ng boses ng kabataan sa pamamagitan ng mga proyekto ng pagkilos ng mga kabataan.

Sa kanyang tungkulin, si Lalo ay nagbibigay ng mga pagsasanay sa bawat kabanata upang matulungan ang mga grupo na ilipat ang kanilang pangitain. Naghahain din siya bilang lider at pang-adultong kaalyado sa dalawang grupo ng kabataan sa county, isa na may pinagsama-samang patakarang panuntunan sa paligid ng pang-ekonomiyang seguridad, at ang iba pang nagtatrabaho sa paggawa ng pampublikong transportasyon na mas pantay-pantay at nakaka-friendly sa mga kabataan. Lalo na nakilahok sa mga proyektong pananaliksik sa pagkilos ng mga kabataan habang nasa mataas na paaralan sa Coachella Valley ng California, na gumawa sa kanya ng isang dalubhasa sa pagsuporta sa mga kabataan at matatanda upang gumawa ng mga positibong pagbabago sa kanilang mga komunidad.

Tinatangkilik ni Lalo ang sayawan, ang wizarding world ng Harry Potter, at kumakain ng seafood.