Eduardo “Lalo” Gonzalez

Si Eduardo “Lalo” Gonzalez ay ang Program Manager ng tanggapan ng Youth Leadership Institute ng San Mateo County. Inuugnay niya ang Friday Night Live Network, isang programa sa pag-unlad ng kabataan sa buong estado, na binubuo ng 12 mga kabanata sa buong lalawigan kung saan nagtatrabaho ang mga pinuno ng kabataan at kanilang mga kaalyadong may sapat na gulang tungo sa pagtataguyod ng tinig ng kabataan sa pamamagitan ng mga proyekto sa pagkilos na pinamunuan ng kabataan.

Sa kanyang tungkulin, si Lalo ay nagbibigay ng mga pagsasanay sa bawat kabanata upang matulungan ang mga grupo na ilipat ang kanilang pangitain. Naghahain din siya bilang lider at pang-adultong kaalyado sa dalawang grupo ng kabataan sa county, isa na may pinagsama-samang patakarang panuntunan sa paligid ng pang-ekonomiyang seguridad, at ang iba pang nagtatrabaho sa paggawa ng pampublikong transportasyon na mas pantay-pantay at nakaka-friendly sa mga kabataan. Lalo na nakilahok sa mga proyektong pananaliksik sa pagkilos ng mga kabataan habang nasa mataas na paaralan sa Coachella Valley ng California, na gumawa sa kanya ng isang dalubhasa sa pagsuporta sa mga kabataan at matatanda upang gumawa ng mga positibong pagbabago sa kanilang mga komunidad.

Tinatangkilik ni Lalo ang sayawan, ang wizarding world ng Harry Potter, at kumakain ng seafood.