Elizabeth Romero

  • Miyembro ng Lupon ng
  • Katulong na Bise Chancellor ng Mga Relasyong Pambansa at Komunidad, UC Riverside

Si Elizabeth F. Romero ay ipinanganak at lumaki sa Coachella Valley. Anak siya ng masipag na mga imigrante mula sa Mexico at El Salvador. Nag-aral si Elizabeth ng mga paaralan ng Coachella Valley Unified School District, College of the Desert at inilipat sa University of California, kumita ang Riverside ng degree na Bachelor of Arts sa Agham Pampulitika. Nagtataglay din siya ng isang Masters of Politics, Economics at Business mula sa Claremont Grgraduate University. Noong 2006, unang nahalal si Elizabeth sa Coachella Valley Unified School District Board of Trustees sa edad na 23. Sa kasalukuyan, si Elizabeth ay nagsisilbing isang nahalal na miyembro ng Riverside County Board of Education na kumakatawan sa Coachella Valley, Desert Center, Desert Sands, Palm Springs at Palo Verde Pinag-isang Distrito ng Paaralan.

Propesyonal, si Elizabeth ay nagsisilbing Assistant Vice Chancellor ng Pamahalaang at Relasyong Komunidad sa Unibersidad ng California, Riverside (UCR). Bago sumali sa UCR, si Elizabeth ay Direktor ng Komunidad at Relasyong Pamahalaan para sa Placed Parenthood ng Pacific Southwest sa Riverside at Imperial Counties. Pinangasiwaan din ni Elizabeth ang Building Healthy Communities Initiative na pinondohan ng The California Endowment at nagtrabaho para sa Desert Arc, University Center para sa Mga Kapansanan sa Pag-unlad at nagsilbi bilang isang Katulong ng Batasan sa yumaong Riverside County Fourth District Supervisors na si Roy Wilson at John J. Benoit.