Erron Harris (siya)

Si Erron (He, His, Him) ay ipinanganak at pinalaki sa South Central Los Angeles. Bilang isang tinedyer, na inspirasyon ng kanyang pananampalataya at pagmamahal sa komunidad, natuklasan niya ang kapangyarihan ng adbokasiya ng lokal na kapitbahayan sa pamamagitan ng pagsali sa YEP (Youth Empowerment Program). Ang YEP ay isang programang nilikha ng World Vision na tagapayo, sinasanay at hinihikayat ang mga kabataan sa US na manguna sa positibong pagbabago sa kanilang mga komunidad. Pinasigla ng pagkakataon, umalis si Erron na may malalim na paniniwala na ang mga kabataan mula sa talukbong ay maaaring gumawa ng mga pambihirang pagbabago sa kanilang lugar kung bibigyan sila ng platapormang mapagsalitaan. 

Habang nasa kolehiyo, nakatanggap si Erron ng pagkakataong magtrabaho kasama ng mga kabataan sa World Impact Teen Center. Siya ay gumugol ng mga taon na kasangkot sa pagbibigay-kapangyarihan sa mga kabataan at mga proyekto sa pamumuno sa pagbuo ng kurikulum bilang isang Programa Lead at sa kalaunan ay naging Executive Director. Dahil sa pagpapakumbaba ng kanyang panahon sa Teen Center, hinanap ni Erron ang pagkakataong palawakin ang kanyang saklaw ng adbokasiya at pag-unlad sa pamamagitan ng paglilingkod sa ngalan at kasama ng mga hindi nakatirang populasyon mula sa Orange County hanggang sa Skidrow bilang Collaborative Case Manager.

Masigasig si Erron na makita ang pagbabago ng komunidad at pagtataas ng mga plataporma para sa mga taong marginalized. Maliban sa pagtatrabaho sa adbokasiya at pagiging mausisa sa hinaharap, ginugugol ni Erron ang kanyang oras kasama ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak sa pakikipagsapalaran mula Yosemite hanggang Disneyland, paglalaro ng basketball, at pagtangkilik sa Float Therapy.

"Hindi lahat ng kinakaharap ay maaaring baguhin, ngunit walang mababago hangga't hindi ito nahaharap."

~James Baldwin