Fahad Qurashi

Nagtrabaho si Fahad sa YLI sa paglipas ng mga taon ng 12, paglipat mula sa isang kalahok sa programa sa San Francisco at nagtatrabaho up ang mga ranggo sa kanyang kasalukuyang posisyon bilang Bay Area Director of Program. Siya ay isang diplomatiko at mahigpit na lider na may malalim na kaalaman sa kaalaman at praktikal na pampublikong karanasan sa patakaran sa mga lugar ng katarungang pang-ekonomiya, hustisya sa transportasyon, kalusugan sa publiko, paggamit ng lupa / pag-zoning, mga karapatan sa pabahay, Alcohol at iba pang pag-iwas sa Drug, legal na karapatan para sa mga kabataang imigrante, karahasan pag-iwas, edukasyon sa sekswal na kalusugan, at pag-unlad ng kabataan.

Ang Fahad ay isang madiskarteng lider na gumagamit ng mga network at mga ugnayan upang lumikha at magpatibay ng mga makabagong programa at kampanya.