Grecia "Jackie" Palma

Nagtapos si Jackie mula sa Cal State East Bay na nagmula sa Criminal Justice. Ginawa niya ang paglalakbay na ito upang maabot ang isang mas mataas na edukasyon hindi lamang para sa kanyang sarili, ngunit para sa mga miyembro ng kanyang pamayanan, naniniwala na sa pamamagitan ng edukasyon ay makakagamot at mapagaling namin ang aming mga komunidad mula sa maraming mga trauma na kinakaharap natin bilang mga indibidwal. Ang kanyang layunin ay upang maging isang Probation Officer para sa mga kabataan.

Mula nang makumpleto ang high school, nagtrabaho si Jackie sa isang samahan na nagbibigay sa mga kabataan ng matibay na mentor ng pang-nasa hustong gulang at isang pagpapatuloy ng suporta na nagtatayo ng mga tulay sa mas mataas na edukasyon at sinisira ang siklo ng kahirapan. Nakipagtulungan siya sa isang hanay ng mga mag-aaral sa buong Oakland, kasama ang kabataan mula sa ilan sa mga pinaka-underinvest na kapitbahayan na sinalanta ng karahasan. Nagsilbi din siya bilang isang Peer Advisor para sa Oakland Youth Advisory Commission (OYAC).

Nasasabik si Jackie na dalhin ang kanyang mga talento kay yli bilang Coordinator ng Program para sa Konseho ng Pamumuno ng Kabataan ng Komunidad ng Oakland Police. Sa panahon ng kanyang libreng oras, nasisiyahan siya sa paglalaro ng golf at pag-eehersisyo!