Jesse Ornelas

Si Jesse ay dumating kay yli na may isang toneladang karanasan sa buhay. Bilang isang kabataan, si Jesse ay nakakulong at nasangkot sa sistema hanggang sa siya ay 18. Bilang isang may sapat na gulang, siya ay nahuli muli sa mga hawakan ng pagkakakulong. 

Si Jesse ay may maraming karanasan sa pag-aayos ng mga grassroots sa Merced County. Bilang isang Brown Beret, itinuon ni Jesse ang kanyang trabaho sa bahagi ng Anti-Police Brutality ng Kilusang Chicano, at mga batang migrante na nakakulong sa mga kampo ng konsentrasyon ng ICE. Si Jesse ay madamdamin tungkol sa kanyang komunidad at ang pagnanasa na ito ay humantong sa kanya upang tumakbo para sa pampublikong tanggapan ng ilang beses. Nakaupo siya sa School Board ng Weaver Union School District bilang isang pinagkakatiwalaan at kasalukuyang naglilingkod bilang isang city councilmember para sa City of Merced.  

Si Jesse ay Program Manager ng tanggapan ng Merced at kapwa rin namumuno sa programa ng Moving Forward, kung saan nakikilahok siya sa tatlong magkakaibang cohort. Gumagamit siya ng kurikulum sa El Joven Noble at nagdaragdag din ng kanyang sarili Sabor, upang matiyak na ang pakikilahok ng mga kabataan sa programa ay nakakaiba. Nagbibigay ang programa ng pagbuo ng tauhan at pagpapagaling sa kultura, at tinitiyak na ang pinaka-mahihina na kabataan sa komunidad ng Merced ay may kumpiyansa sa kung sino sila. Sa huli, handa silang magsalita ng totoo sa kapangyarihan at makakalikha ng mabisang pagbabago sa Merced at higit pa.