Johnny Mendez (siya)

Siyam na taon nang kasali si Johnny kay yli, tatlo bilang volunteer adult ally at kaka-celebrate lang niya ng kanyang ika-anim na taon bilang staff. Siya ay kasangkot sa pamumuno at pag-unlad ng kabataan mula pa noong sarili niyang teenage years at ipinagpatuloy ang hilig na ito sa kabuuan ng kanyang karerang nasa hustong gulang sa pamamagitan ng mentoring, pagtuturo, at pagsuporta sa mga kabataan habang sinimulan nilang iproseso ang mga isyu sa hustisyang panlipunan na nakakaapekto sa kanilang mga komunidad. Sa kanyang panahon kasama si yli, nakipagtulungan siya sa mga kabataan sa buong Fresno at Madera County na tinutugunan ang mga ugat ng mga isyu sa komunidad at pagtukoy ng mga napapanatiling solusyon na nagpapataas ng kanilang mga boses at lumikha ng positibong pagbabago. Siya ay lubos na naniniwala na ang mga kabataan ay parehong mga katalista at tagalikha ng kinakailangang pagbabago sa ating mga lungsod.

Si Johnny ang Program Manager sa Madera County, nangunguna sa mga bagong klase sa pamumuno sa pakikipagtulungan sa Madera Unified School District sa dalawang Madera high school na tumutugon sa mga isyung nakakaapekto sa kultura ng paaralan at kultura ng komunidad. 

Ang mga hilig ni Johnny ay kabataan, komunidad, musika, at pamilya. Kapag wala sa trabaho, gustung-gusto niyang gugulin ang kanyang oras kasama ang kanyang mga anak, kaibigan at pamilya.