Johnny Mendez

Si Johnny ay nasangkot kay yli sa loob ng siyam na taon, tatlo bilang isang boluntaryong kaalyado ng nasa hustong gulang at darating siya sa kanyang ikaanim na taon bilang kawani. Siya ay kasangkot sa pamumuno at pag-unlad ng kabataan mula pa sa kanyang sariling mga kabataan na taon at nagpatuloy sa pag-iibigan na ito sa buong karera ng pang-adulto na may mentoring, pagtuturo, at pagsuporta sa mga kabataan habang sinimulan nilang iproseso ang mga isyu sa hustisya sa lipunan na nakakaapekto sa kanilang mga pamayanan. Sa kanyang panahon kasama si yli, nakipagsosyo siya sa mga kabataan sa buong Fresno at Madera County na tinutugunan ang mga ugat na sanhi ng mga isyu sa pamayanan at pagkilala sa mga napapanatiling solusyon na nakataas ang kanilang tinig at lumikha ng positibong pagbabago. Malaki ang paniniwala niya na ang kabataan ay kapwa ang mga catalista at tagalikha ng kinakailangang pagbabago sa ating mga lungsod.

 Si Johnny ay ang Program Manager sa Madera County, na namumuno sa Mga Advocacy Council ng Mag-aaral sa dalawang Madera high school na tumutugon sa mga isyu na nakakaapekto sa kultura ng paaralan, at sumusuporta sa gawain sa Madera Youth Commission.

Ang kanyang mga hilig ay mga kabataan, komunidad, musika, at pamilya. Kapag hindi sa trabaho siya nagnanais na gastusin ang kanyang oras sa kanyang sariling pamilya at mga bata.