Johnny Mendez

Johnny Mendez ay kasangkot sa Youth Leadership Institute sa loob ng anim na taon: tatlong bilang isang boluntaryong adult na kaalyado at siya ay darating sa kanyang ikatlong taon bilang kawani. Siya ay kasangkot sa pamumuno ng kabataan at pag-unlad mula noong kanyang mga taon ng pagkabata at nagpatuloy sa pag-iibigan sa buong karera ng kanyang adulto na may mentoring, pagtuturo, at pagsuporta sa mga kabataan habang nagsimula silang i-proseso ang mga isyu sa katarungan sa lipunan na nakakaapekto sa kanilang mga komunidad. Sa kanyang panahon sa YLI, nakipagsosyo siya sa mga kabataan sa buong Fresno at Madera County sa pagtugon sa mga sanhi ng ugat sa mga isyu sa komunidad at pagtukoy ng mga napapanatiling solusyon na makapagtaas ng kanilang mga tinig at lumikha ng positibong pagbabago. Matindi niyang pinaniniwalaan na ang kabataan ay parehong mga catalysts at creators ng kinakailangang pagbabago sa aming mga lungsod.

Gumagana si Johnny sa mga kabataan sa mga rural na lugar ng Fresno County upang maitatag ang mga Komisyon ng Kabataan na magtataas ng boses ng kabataan sa isang malawak na antas ng lungsod at lumikha ng mga patakaran na sumusuporta sa mga kabataan. Sa Madera County, pinamunuan niya ang Mga Konseho sa Pagtataguyod ng Estudyante sa dalawang mataas na paaralan ng Madera na tumutugon sa mga isyu na nakakaapekto sa kultura ng paaralan. Pinagtutuunan din niya ang Madera City-Wide Youth Commission na nakaupo bilang advisory board sa Madera City Council upang maisama ang boses ng kabataan sa lokal na proseso ng paggawa ng patakaran.

Ang kanyang mga hilig ay mga kabataan, komunidad, musika, at pamilya. Kapag hindi sa trabaho siya nagnanais na gastusin ang kanyang oras sa kanyang sariling pamilya at mga bata.