José Espinoza

Si José ay dumating sa kanya na may karanasan sa taon sa pakikipagtulungan sa kabataan bilang isang Youth sectional Leader, na nangangasiwa sa mga grupo ng kabataan mula sa 6 na simbahan sa buong Fresno County. Ang pagtatrabaho sa yli ay pinapayagan siyang buuin ang kakayahan ng pamumuno ng kabataan upang lumikha ng positibong pagbabago sa pamayanan. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, noong 2019, ang Fresno Youth Commission ay nagwagi sa buong estado na Helen Putnam Award sa pamamagitan ng California League of Cities para sa pagsali sa mga kabataan sa lokal na pamahalaan. 

Nasisiyahan si José na makita ang sandali kung saan nakikita ng mga kabataan ang kanilang sarili bilang mga ahente ng pagbabago. Sa kanyang oras na wala sa trabaho, nasisiyahan siya sa pag-eehersisyo.