José Espinoza

José Espinoza dumating sa YLI sa mga taon ng karanasan sa pakikipagtulungan sa mga kabataan bilang isang Youth Sectional Leader, na nangangasiwa sa mga grupo ng kabataan mula sa 6 na mga simbahan sa buong Fresno County. Ang pagtatrabaho sa YLI ay nagpahintulot sa kanya na magtayo ng kakayahan sa pamumuno ng kabataan at makagawa ng positibong pagbabago sa komunidad. Tinatangkilik niya ang nakakakita sa sandali kung saan nakikita ng mga kabataan ang kanilang sarili bilang mga ahente ng pagbabago. Sa kanyang oras ang layo mula sa trabaho, siya enjoys nagtatrabaho out.