Joshua Espulgar Rowe

  • Miyembro ng Lupon ng Kabataan

Si Joshua ay naglingkod sa Marin County Youth Commission, isang programa ng Youth Leadership Institute, sa loob ng 4 na taon. Nagtatapos siya ngayon ng degree sa Political Science at Pamahalaan sa George Washington University. Siya ay naglilingkod sa yli Board of Directors mula pa noong 2017. 

https://www.linkedin.com/in/josh-espulgar-rowe-51939916b/