Joshua Espulgar Rowe

  • Miyembro ng Lupon ng Kabataan

Mag-aaral, San Domenico High