Julissa Ruiz Ramirez

Si Julissa Ruiz Ramirez (siya/ella) ay ipinanganak sa sinasakop na teritoryo ng Purépecha sa gitnang Mexico at lumipat sa Central Valley bilang isang bata. Doon, sa teritoryo ng Yokut, ipinakilala siya sa pulitika sa pamamagitan ng kanyang personal na karanasan at ng kanyang komunidad. Nagtaguyod siya para sa mga karapatan ng mga taong hindi dokumentado, tumulong na itulak ang isang pagbabagong kampanya para sa mga mag-aaral sa kanyang lokal na unibersidad at nagtataguyod para sa hustisya para sa mga biktima ng karahasan ng pulisya. Noong 2020, nagtapos si Julissa sa CSU Stanislaus, double majoring sa Ethnic Studies at Political Science.

Si Julissa ay sumali sa pangkat ng Youth Leadership Institute ng Merced bilang intern para sa Young Revolutionary Front at ngayon ay nagsisilbing Program Coordinator para sa Moving Forward, isang programang nakabatay sa kabataan na nakasentro sa pagpapagaling para sa mga kabataan. Ang pagpapagaling ay mahalaga sa ating panloob na rebolusyon at sa ating kolektibong pagpapalaya. Dahil dito, naniniwala siya na ang umiiral ngayon ay maaaring mabago, muling maisip, maalis at maipanganak muli.