Laura Hay (sila/sila)

Si Laura ay ipinanganak at lumaki sa Central Valley, ang anak ng dalawang guro sa paaralan na nagturo sa kanila ng pagmamahal sa pag-aaral at paghahanap ng hustisya sa pang-araw-araw na buhay. Sila ay nagtapos ng UC Berkeley na may Bachelor's Degree sa Theater Performance Studies na may Minor sa Public Policy. Si Laura ay may pagkahilig sa pagkamalikhain at paggawa ng pagbabago. Ang kanilang gawain sa pagpapaunlad ng kabataan ay dinala sila sa buong bansa, mula sa mga kampo ng tag-init hanggang sa mga pambansang kumperensya ng kabataan, pagbibigay ng mga workshop at pagpapadali sa mga pag-uusap tungkol sa kapayapaan at katarungang panlipunan. Tuwang-tuwa si Laura na makabalik sa lugar ng baybayin pagkatapos na gumugol ng huling ilang taon pabalik sa gitnang lambak. 

Sa kanilang libreng oras, nag-e-enjoy si Laura sa yoga, pagbabasa, at pag-curate ng mga playlist! 

Hayaan ang lahat na mangyari sa iyo, kagandahan at takot, magpatuloy lamang. Walang pakiramdam na pangwakas.

~Rainer Maria Rilke