Laura Hay

Si Laura Hay (sila/sila) ay ipinanganak at lumaki sa San Joaquin Valley. Nagtapos sila sa UC Berkeley noong Mayo ng 2021 na may Bachelor of Arts in Theater Performance Studies na may Minor sa Public Policy. Si Laura ay may hilig sa pagbibigay sa mga kabataan ng mga kasangkapan upang maging mga pinuno para sa katarungang panlipunan sa kanilang mga komunidad. Ang kanilang trabaho ay dinala sila sa buong bansa, nagbibigay ng mga workshop, at nagpapadali sa mga pag-uusap tungkol sa kapayapaan at katarungan. Nasasabik silang kumonekta sa mga kabataan sa Fresno at magtrabaho sa sarili niyang komunidad! Pinamunuan ni Laura ang Central Unified Prevention at Early Intervention sa Marijuana Prevention Program.