Maria Navarro (siya)

Lumaki si Maria sa Richmond, CA ngunit ipinanganak sa Michoacán, México. Sa kanyang pag-aaral sa high school, ipinakilala siya sa gawaing pangkomunidad sa pamamagitan ng kanyang klase sa agrikultura sa lunsod. Nasangkot siya sa isang community based program noong 14 at nagtrabaho kasama sila hanggang sa lumipat siya sa yli. Ang kanyang trabaho doon ang nagbunsod sa kanya upang maging masigasig sa pag-unlad ng kabataan. Si Maria ay isang unang henerasyong nagtapos sa kolehiyo mula sa UC Davis. Noong 2019, natanggap niya ang kanyang BA sa Chicano/a studies. 

Bago sumali sa yli, gumugol si Maria ng maraming oras sa pagtatrabaho sa mga kabataan sa mga hardin ng komunidad sa Richmond. Tinuruan niya ang mga kabataan ng Richmond tungkol sa soberanya ng pagkain, napapanatiling mga gawi, pagbabago ng klima, kung paano ibalik ang kanilang relasyon sa lupa, at palaguin ang kanilang sariling ani. 

Dito sa yli, pinangunahan ni Maria ang dalawang programang nakabase sa paaralan sa Novato. Nakikilahok din siya sa isang programang batay sa komunidad ng Novato na nagsasama-sama ng mga kabataan mula sa buong county.