Maria Navarro (siya)

Si Maria ay lumaki sa Richmond, CA ngunit ipinanganak sa Michoacán, México. Sa panahon ng kanyang pag-aaral sa high school, ipinakilala siya sa gawain sa pamayanan sa pamamagitan ng kanyang klase sa agrikultura sa lunsod. Sumali siya sa isang programa na nakabatay sa pamayanan sa edad na 14 at nagtrabaho kasama sila hanggang sa lumipat siya sa yli. Ang kanyang trabaho doon ay kung ano ang humantong sa kanya na maging madamdamin tungkol sa pag-unlad ng kabataan. Si Maria ay isang unang henerasyon na nagtapos sa kolehiyo mula sa UC Davis. Noong 2019, natanggap niya ang kanyang BA sa Chicano / isang pag-aaral. Sa parehong taon na iyon, siya ay naging unang mom sa kanyang anak na si Bella. 

Bago sumali sa yli, gumugol si Maria ng maraming oras sa pagtatrabaho sa mga kabataan sa mga hardin ng komunidad sa Richmond. Tinuruan niya ang mga kabataan ng Richmond tungkol sa soberanya ng pagkain, napapanatiling mga gawi, pagbabago ng klima, kung paano ibalik ang kanilang relasyon sa lupa, at palaguin ang kanilang sariling ani. 

Dito sa yli, pinangunahan ni Maria ang dalawang programang nakabase sa paaralan, parehong matatagpuan sa Marin Oaks High School. Nakikilahok din siya sa isang Novato community based na programa na nagsasama-sama ng mga kabataan mula sa buong county. 

Sa kanyang libreng oras, mahilig siyang sumakay sa bisikleta kasama ang kanyang sanggol, mag-ehersisyo, maging mapanlinlang, at magluto ng mga bagong pagkain.