Mary Toni Cerrado (siya/sila/siya)

Si Mary Toni (aka MT sa ilan sa kanilang kabataan) ay isang lokal sa San Francisco na nagtapos sa UC Davis na may double major sa Political Science at History. Si Mary Toni ay isinilang sa Pilipinas ngunit buong buhay niyang tinawag na tahanan ang Bay Area at ipinagmamalaki na siya ay taga-The City (itanong mo sa kanila kung saang high school sila nag-aral, iykyk). 

Ang pakikipagtulungan sa mga kabataan upang mapabuti ang kanilang komunidad ay matagal na nilang hilig. Ang ilan sa mga karanasan ni Mary Toni ay kinabibilangan ng paggugol ng dalawang tag-araw sa buong Japan bilang isang lider ng grupo para sa isang pandaigdigang programa sa pagpapalakas ng kabataan. Natapos nila ang kanilang huling quarter ng undergrad sa Washington DC para mag-intern para sa World Movement for Democracy at National Education Association. Sinisikap nilang dalhin ang lahat ng kanilang natutunan upang makatulong na iangat ang boses at adbokasiya ng kabataan sa konteksto ng talakayang nakasentro sa pagpapagaling. Sa gawaing ito, umaasa silang maitulay ang kanilang mga interes sa pakikipag-ugnayan ng sibiko ng kabataan at patakarang pampubliko.

Sa kanilang libreng oras, gustong-gusto ni Mary Toni ang: pag-browse sa Spotify, paggugol ng oras kasama ang kanilang mga mahal sa buhay, ang kanilang aso, pagkakaroon ng fire sign para sa lahat ng kanilang big 3 placement, BTS, pagbabasa, pagpaplano ng kanilang susunod na biyahe, at pagiging isang panghabambuhay. mag-aaral.