Mercedes (Meche) Piñeda

Si Meche ay nakikibahagi sa mga paggalaw sa kanayunan laban sa imperyalismong US ng mga hamon na institusyong binuo sa pamamagitan ng kapitalismo (hal. Mga kulungan, mga sentro ng detensyon ng imigrasyon, atbp.) Kasama ang mga pangkat tulad ng "ICE sa labas ng California." Naniniwala siya na ang sistemang ito ng pang-aapi at pagsasamantala ay maaaring matanggal at mapalitan ng isa na tumatanggap ng maaabot na kalusugan, pagkain, at mga sistemang pang-edukasyon para sa lahat ng mga tao. Ang kanyang pamamaraan sa pagkamit nito ay nakasalalay sa pagsuporta sa mga pandaigdigang katutubong (ispiritwal at pang-agrikultura) na mga kasanayan.