Patricia Barahona

Si Patty ay lumaki sa Elizabeth, New Jersey kung saan naninirahan pa rin ang kanilang pamilya ngayon. Dumalo si Patty sa Rutgers University, Douglass College kung saan nakatanggap sila ng degree na Bachelor na may pagtuon sa Women & Gender Studies. Pagkatapos ay pinangunahan ni Patricia ang Master's Degree Pagtuturo ng Ingles sa Mga Speaker ng Iba Pang Wika (ESOL) mula sa School for International Training na matatagpuan sa Brattleboro, VT.

Ang karanasan ng hindi pangkalakal na pamumuno ni Patty ay nagsimula bilang Coordinator ng Edukasyon ng Publiko sa New Jersey Coalition Against Sexual Assault (NJCASA) na nagtatrabaho upang suportahan ang mga nakaligtas sa sekswal na pag-atake at turuan ang mga kasosyo sa mga nakaligtas sa buong estado. Sa kanilang oras sa NJCASA, bumuo sila ng kurikulum na may pagtuon sa pangunahing pag-iwas at mga tagapamagitan sa pamamagitan ng interbensyon ng sekswal na karahasan sa LGBTQ at Latino na komunidad. Nagsanay sila ng mga propesyonal, tagataguyod, mga grupo ng komunidad, mga mag-aaral sa kolehiyo at mga estudyante sa mataas na paaralan sa buong estado ng New Jersey sa pangunahing pag-iwas at mga interbensyon sa pamamagitan. Lumahok sila sa mga komite ng pambuong-estadong kabilang ang Konseho ng Gobernador Laban sa Sekswal na Karahasan, Edukasyon at Outreach Networking Group, at Women of Color Caucus (WOCC) na nagtataglay ng mga pangunahing tagapagtaguyod ng mga propesyonal na kulay na nakatuon sa pagpigil sa karahasan sa sekswal sa buong bansa.

Si Patricia ay sumali sa Asian Communities for Reproductive Justice sa Oakland (na kilala ngayon bilang Forward Together) kung saan sila ay nagtrabaho sa SAFIRE, isang programa ng pagpapaunlad ng pamumuno ng kabataang babae, at bumuo ng isang kurikulum sa edukasyong pampulitika na nakatuon sa mga batang ina at sistema ng hustisyang kriminal. Sinuportahan din nila ang isang proyekto sa pagkolekta ng kuwento na bumubuo sa Araw ng Honoring Young Mama, at mas malalaking Strong Families Network, at nakapagtatag ng relasyon sa mga kaalyadong organisasyon ng mga kabataan.

Nagsimula ang kanilang trabaho sa Youth Leadership Institute sa 2011 bilang Coordinator ng Programa sa Marin County na nagtatrabaho sa mga proyektong may kaugnayan sa kalusugan, kaligtasan, at katarungan ng paaralan para sa mga kabataan ng LGBTQ at pagtuklas sa mga intersection ng interfaith na pag-unawa, sekswalidad, at pag-unlad ng kabataan. Sa ganitong posisyon, nagtrabaho sila sa pakikipagtulungan sa Spectrum LGBT Center ng North Bay. Noong Hulyo 2013, tumanggap si Patricia ng isang tungkulin sa pangunguna bilang Senior Director ng Mga Programang Batayan ng Komunidad ng San Francisco, na nagtatatag at nagtutulak ng mga programa at mga hakbangin sa San Francisco. Lumipat sila sa papel ng Chief People Officer sa Hulyo 2016, isang bagong nabuo na posisyon sa YLI upang direktang bantayan ang programang paningin, paghahatid, pagpapatupad, at pagsusuri ng mga programa sa Bay Area at Central Valley. Bilang CPO, si Patty ay nagtatrabaho sa tagumpay ng programa at din na bumuo at nagpapanatili ng mga sistema at patakaran upang masiguro ang patuloy na pagpapabuti ng workforce, umuunlad na lugar ng trabaho, at napapanatiling pamumuno ng organisasyon. Ang kanilang trabaho ay nagpapakita ng isang pangako sa katarungan sa lipunan at ang pagbibigay kapangyarihan sa kabataan at mga may sapat na gulang.

Si Patty ay umupo sa Lupon ng mga Direktor para sa mga Brothers on the Rise, isang dalawahang direktang service-systems change organization na responsableng nagpapalakas ng mga kabataang lalaki upang makamit ang indibidwal na tagumpay, bumuo ng malulusog na relasyon, at makapag-ambag sa mas makatarungan at pantay na lipunan. Si Patty ay lubos na nakatuon sa pakikipagtulungan sa mga kabataan upang lumikha ng mas ligtas at mas malusog na komunidad.