Richard A. Perez

  • Tagapangasiwa ng Lupon
  • Ang Utility Reform Network, Chief Financial Officer

Mahigit 15 taon nang naglilingkod si Richard bilang Chief Financial Officer para sa The Utility Reform Network (TURN), isang nonprofit na organisasyon na tumatayo sa mga pampublikong kumpanya ng utility sa California. Naglingkod si Richard sa ilang board, kabilang ang Positive Resource Center at Mental Health Association of San Francisco, pati na rin ang pagpapatakbo ng taunang bowling tournament, ang San Francisco Golden Gate Classic. Bilang karagdagan sa yli, si Richard ay nagsisilbing Treasurer para sa LGBT Wednesday Night Community League.

Bisitahin ang kanyang LinkedIn dito