Roderick Spikes

Bilang isang kabataan na lumalaki sa East Bay, nakita ni Rod ang maraming bagay na pinaniniwalaan niyang hindi dapat makita ng kabataan. Ang mga bagay na ito ang humubog kay Rod upang maging isang lider ng kabataan at tagapagtaguyod para sa kabataan sa edad na labing-isang. Dumarating siya na may karanasan, nakikipagtulungan sa Advanceding Youths Inspiration, isang non-profit na nakabase sa Alameda County na lumikha ng mga aktibidad sa paaralang-paaralan at pamayanan upang itaguyod ang positibo, mga alternatibong paraan para sa mga kabataan upang umunlad at sa huli ay maitatag ang Abutin ang Ashland Youth Center sa 2012! 

Nakipagtulungan si Rod sa kabanata ng Friday Night Live ng Alameda County at nagtrabaho kasama ang Deputy Sheriff Activities League sa Ashland Community na tumutulong sa paglilipat ng salaysay sa ugnayan sa pagitan ng nagpapatupad ng batas at kabataan sa pamayanan ng Ashland. Bilang isang taong may kulay (Itim / multi-karera), nagdadala si Rod ng isang buhay na karanasan na ginagamit niya bilang isang stepping tool sa pagsasara ng agwat sa pagitan ng mga miyembro ng komunidad sa pamamagitan ng paglikha ng isang puwang kung saan ang lahat mula sa iba't ibang pinagmulan at lahi ay maaaring marinig nang may paggalang. 

Bilang isang propesyonal at indibidwal, sumasayaw si Rod at nagtuturo sa Hip-Hop Dance, na binibigyan ang mga kabataan ng isang alternatibong ruta upang buksan ang kanilang malikhaing panig at palawakin ang kanilang isipan sa mga kahanga-hangang bagay na maaaring dalhin sa kanila ng sayaw at musika. Dinala ni Rod ang lahat ng kanyang karanasan sa yli, na nagtatayo ng tulay sa pagitan ng kabataan at matatanda sa San Mateo County. Kasama rito ang kanyang trabaho kasama ang kabataan ng Daly City sa pamamagitan ng mga Daly City Bay Leaders at mga grupo ng kabataan sa Half Moon Bay sa Pilarcitos Alternative High School, na parehong gumawa ng huwarang gawain upang maitaguyod at maiangat ang mga tinig ng kabataan.