Roderick Spikes

Bilang isang kabataan na lumalaki sa East Bay, nakita ni Rod ang maraming bagay na pinaniniwalaan niyang hindi dapat makita ng kabataan. Ang mga bagay na ito ang humubog kay Rod upang maging isang lider ng kabataan at tagapagtaguyod para sa kabataan sa edad na labing-isang. Dumarating siya na may karanasan, nakikipagtulungan sa Advanceding Youths Inspiration, isang non-profit na nakabase sa Alameda County na lumikha ng mga aktibidad sa paaralang-paaralan at pamayanan upang itaguyod ang positibo, mga alternatibong paraan para sa mga kabataan upang umunlad at sa huli ay maitatag ang Abutin ang Ashland Youth Center sa 2012! 

Nakipagtulungan si Rod sa kabanata ng Friday Night Live ng Alameda County at nagtrabaho kasama ang Deputy Sheriff Activities League sa Ashland Community na tumutulong sa paglilipat ng salaysay sa ugnayan sa pagitan ng nagpapatupad ng batas at kabataan sa pamayanan ng Ashland. Bilang isang taong may kulay (Itim / multi-karera), nagdadala si Rod ng isang buhay na karanasan na ginagamit niya bilang isang stepping tool sa pagsasara ng agwat sa pagitan ng mga miyembro ng komunidad sa pamamagitan ng paglikha ng isang puwang kung saan ang lahat mula sa iba't ibang pinagmulan at lahi ay maaaring marinig nang may paggalang. 

Bilang isang propesyonal at indibidwal, sumasayaw at nagtuturo si Rod ng Hip-Hop Dance, na nagbibigay sa mga kabataan ng alternatibong ruta upang buksan ang kanilang mga malikhaing panig at palawakin ang kanilang isipan sa mga magagandang bagay na maidudulot sa kanila ng sayaw at musika. Dinadala ni Rod ang lahat ng kanyang mga karanasan sa yli, pagbuo ng tulay sa pagitan ng kabataan at matatanda sa San Mateo County. Kabilang dito ang kanyang trabaho sa mga kabataan ng Daly City sa pamamagitan ng Daly City Bay Leaders at mga grupo ng kabataan sa Half Moon Bay sa Cunha Intermediate Middle School, na parehong nakagawa ng huwarang gawain upang itaguyod at iangat ang mga boses ng kabataan. 

Malaki ang naging papel ni Rod sa panloob na misyon ng yli na buwagin ang rasismo at tulungan ang yli na maging tunay na maka-Itim. Mahigpit na nakikipagtulungan sa iba pang Black Staff at sa Leadership Team, tumulong si Rod sa paghahanap at pagpili ng isang panlabas na facilitator upang isama ang Diversity at Pagsasama sa aming mga priyoridad sa organisasyon.