Rubi Salazar

Rubi Salazar isa buong oras na mag-aaral sa College of San Mateo. Umupo siya sa executive board ng Komisyon sa Kabataan ng San Mateo sa loob ng dalawang taon at naging tagapangulo ng komite ng kabataan ng imigrante para sa Komisyon ng Kabataan ng San Mateo, kung saan pinatnubayan niya ang komite sa mga isyu kaugnay sa imigrasyon, lalo na ang mga nakakaapekto sa mga kabataan. Nagsusumikap din siya sa pagpapalit ng Araw ng Columbus sa Araw ng mga Katutubo sa San Mateo County.

Si Rubi ay dati nang nagtrabaho sa Half Moon Bay City Council sa tulungan Half Moon Bay maging isang santuwaryo lungsod para sa mga imigrante. Tinulungan din niya na mabawasan ang mga palatandaan ng inuming nakalalasing sa mga tindahan ng Half Moon Bay sa tabi ng Coastside Youth Council, kung saan siya pumasok sa grupo para sa ttatlong taon. Si Rubi ay kasalukuyang isang Immigrant Justice Fellow para sa UCLA labor center kung saan nagbibigay siya ng "alam ang iyong mga karapatan" na pagsasanay sa buong San Mateo County. Nagtatrabaho siya sa Youth Leadership Institute upang i-host ang isang Paaralan para sa Katarungan ng Imigrasyon. Ang kanyang pinakabagong proyekto ay isang antolohiya na makukuha ang mga imigrante na tinig mula sa iba't ibang henerasyon. Ang proyektong ito ay naglalayong tulungan baguhin ang salaysay sa mga imigrante sa US