Rubi Salazar

Si Rubi Salazar ay isang mag-aaral sa UC Santa Cruz na nag-aaral ng Latin American at Latino Studies na sinamahan ng Pulitika. Nakaupo siya sa Executive Board ng San Mateo Youth Commission sa loob ng dalawang taon at naging Tagapangulo ng Immigrant Youth Committee para sa San Mateo Youth Commission, kung saan ginabayan niya ang Komite tungkol sa mga isyu na nauugnay sa imigrasyon, lalo na ang mga nakakaapekto sa kabataan. Bilang bahagi ng kanyang trabaho sa Komisyon ng Kabataan ng San Mateo, nagtrabaho siya sa pagpapalit ng Araw ng Columbus sa Araw ng mga Katutubo sa San Mateo County.

Nauna nang nakipagtulungan si Rubi sa Half Moon Bay City Council upang matulungan ang Half Moon Bay na maging isang banal na lungsod para sa mga imigrante. Tumulong din siya na mabawasan ang mga palatandaan ng inuming nakalalasing sa mga tindahan ng sulok ng Half Moon Bay sa tabi ng Coastside Youth Council, kung saan nag-aral siya sa grupo nang tatlong taon. Si Rubi ay isang Immigrant Justice Fellow mula sa UCLA Labor Center kung saan binigyan niya ng "alam ang iyong mga karapatan" na pagsasanay sa buong San Mateo County.

Kasalukuyan siyang nakikipagtulungan sa mga kalahok ng Biyernes ng Night Live Coastside ng Konseho ng Kabataan upang bumuo ng kanilang kampanya sa social media sa paligid ng pag-access sa alkohol at kabataan. Tumutulong din si Rubi na mapadali ang [protektado ng email] mga pagpupulong ng kabataan kung saan nagtatagpo ang mga kabataan sa buong San Mateo County upang pag-usapan ang tungkol sa teknolohiya at kalusugan sa kaisipan.