Samantha Ramirez

Ang anak na babae ng mga imigrante ng Central American, si Samantha ay lumaki sa Marin County sa California at dumalo sa Venetia Valley (pinangalanang Gallinas noong panahong iyon) para sa elementarya at gitnang paaralan. Nag-aral siya pagkatapos ng Terra Linda High School at nagtapos noong 2007 mula sa San Rafael High School. Noong high school, nagtrabaho siya sa Marin County Youth Commission. Nagpunta siya sa City College ng San Francisco kung saan siya ay miyembro ng unang cohort ng Metro Health Academy. Noong 2012, nakatanggap siya ng isang bachelor's degree sa Social Work mula sa San Francisco State University.

Si Samantha ay nagtrabaho para sa Huckleberry Youth Programs sa kanilang edukasyon sa kalusugan at programa sa pag-access sa kolehiyo, Wellness Academy. Mula noong Fall 2014, siya ang naging coordinator ng site ng LEAPAT ng Venetia Valley pagkatapos ng programa sa pagpapayaman sa paaralan na nagsisilbi sa 87 mag-aaral mula sa 2-5th Grade.

Si Samantha ay lubos na pamilyar sa karanasan ng mga mag-aaral na may kulay sa Marin at gustung-gusto na magtrabaho sa parehong pamayanan na kanyang kinalakihan. Sa kanyang libreng oras, siya ay isang masugid na mananayaw ng Zumba at nasisiyahan sa pagbibisikleta sa bundok at kumakain ng Amicis. Mayroon siyang isang 93-taong-gulang na Lolo na nakatira sa El Salvador at siya ay maaaring bisitahin siya ng 3 beses sa taong ito! Samantha ang nagsasaayos ng Marin County Youth Commission, at pinamamahalaan ang Student Advocacy Council at Club Live Chapter sa Hamilton Middle School.