Samantha Ramirez

Ang anak na babae ng mga taga-Central America na imigrante, si Samantha ay lumaki sa Marin County, California at dumalo sa Venetia Valley (pinangalanang Gallinas sa panahong iyon) para sa elementary at middle school. Siya ay pumasok sa Terra Linda High School at nagtapos sa 2007 mula sa San Rafael High School. Sa mataas na paaralan, nagtrabaho siya sa Marin County Youth Commission. Nagpunta siya sa City College ng San Francisco kung saan siya ay miyembro ng unang pangkat ng Metro Health Academy. Sa 2012, nakatanggap siya ng isang bachelor's degree sa Social Work mula sa San Francisco State University.

Si Samantha ay nagtrabaho para sa Huckleberry Youth Programs sa kanilang edukasyon sa kalusugan at programa sa pag-access sa kolehiyo, Wellness Academy. Simula nang Fall, 2014 siya ang Coordinator ng Site ng Venetia Valley's LEAP pagkatapos ng programa sa pagpayaman sa paaralan na naghahain ng mga mag-aaral ng 87 mula sa 2-5th grade. Lubhang pamilyar siya sa karanasan ng mga estudyante ng kulay sa Marin at nagnanais na magtrabaho sa parehong komunidad na lumaki siya. Sa kanyang libreng oras siya ay isang masugid na mananayaw na Zumba at tinatangkilik ang mountain biking at kumakain si Amicis. Mayroon siyang isang Lolo na may edad na 87 na naninirahan sa El Salvador at nabisita niya siya ng 3 beses sa taong ito! Si Samantha ay nagpapatakbo ng mga grupong Konseho ng Pagtatanggol ng mga Estudyante sa San Ramon Elementarya, Hamilton Middle School, at Sinaloa Middle School. Nagpapatakbo din siya ng dalawang Club Live Chapters, isa sa Hamilton Middle School at isa sa Davidson Middle School para sa mga bagong dating na mag-aaral.