Sher Moua (siya)

Si Sher Moua ay ang Central Valley Co-Director ng mga Programa. Ipinanganak sa Thailand, lumipat siya sa Estados Unidos kasama ang kanyang mga lolo't lola. Lumaki siya sa south central Fresno, at habang nagtagal siya sa Bay Area at southern California, bumalik siya sa Fresno dahil doon ang tahanan at kung saan niya ito gustong bayaran. 

Dumating ang mga oportunidad at nagpabago sa kanyang buhay dahil sa mga tao at organisasyong nag-invest sa kanya, kaya naman gumagawa siya ng trabahong namumuhunan sa mga kabataan. Ang pinakamahalaga at makabuluhang gawain na naging bahagi niya sa yli ay nagsimula sa mga kabataan—at lalo lamang nitong pinalalim ang kanyang paniniwala sa pagsentro sa mga kabataan. Nangangahulugan din ito ng pagsuporta sa mga kawani ng programa na direktang nakikipagtulungan sa ating mga kabataan. Para sa kanya, nangangahulugan ito ng pakikipagtulungan sa mga kawani upang matiyak na mayroon silang mga mapagkukunan, kasanayan, at kapasidad upang suportahan ang ating mga kabataan at isulong ang gawain ng patas na pagbabago sa komunidad. 

Si Sher ay may Master's of Arts sa Socio-Cultural Education mula sa California State University, Long Beach, at Bachelor's of Arts sa Socio-Cultural Anthropology na may Minor in Education mula sa University of California, Berkeley. Sa labas ng trabaho, ang kanyang mga hilig ay kinabibilangan ng golf, pamumuhunan, at mahabang oras ng pamilya kasama ang kanyang asawa at dalawang anak na babae, kapatid, magulang, at mga pamangkin, at mga kamag-anak.