Smitha Gundavajhala

Si Smitha ay nanggagaling sa YLI mula sa world youth advocacy mental health, kung saan nakita niya ang mga sistema ng kalusugan at edukasyon na nakikibaka upang makisali at isama ang mga kabataan sa kanilang mga desisyon. Nag-aral siya ng Pampublikong Kalusugan at Pampublikong Patakaran sa UC Berkeley at itinaguyod ang mga kapwa mag-aaral upang maprotektahan ang malayong pagpapayo, kumpidensyal na mga espasyo sa pagpapayo sa mga kasamahan, at mga malalim na puwang sa mga serbisyo sa pagpapayo sa Berkeley. Nagtrabaho rin siya sa mga kabataan bilang isang Health Educator para sa pambansang di-nagtutubo na Peer Health Exchange, at pinadali ang mga pakikipagtulungan ng campus-komunidad bilang bahagi ng Public Service Center ng paaralan.

Mula sa kolehiyo, nagtrabaho siya sa Walang Stigma No Barriers, isang kolektibong pagtataguyod ng Youth Transition Age, gayundin sa California Mental Health Services Monitoring and Accountability Commission (MHSOAC). Smitha's paglalakbay ay humantong sa kanya sa kabataan empowerment at pakikipag-ugnayan, at siya asahan sa pagtulong sa pag-angat hadlang sa kabataan advocacy sa kanyang papel bilang Coordinator ng Programa. Sa kanyang tungkulin, tutulungan ni Smitha ang mga kabataan sa pagtataguyod sa paggamit ng mga hindi makatarungang substansiya sa kanilang mga komunidad, kasama na ang isa sa mga tagapayo sa YLI para sa aming braso ng pagtatanggol sa alkohol, Biyernes Night Live.

Sa kanyang libreng oras, tinatangkilik ni Smitha ang paglalakbay at isang mahusay na milkshake - karaniwang magkasama.