Sonia Saltzman (siya)

Si Sonia ay lumaki sa Marin County at kasalukuyang nag-aaral sa UC Berkeley, kung saan siya nag-aaral ng Political Science & Sociology. Bago iyon, nagtapos siya sa College of Marin na may dalawang Associates degree sa Political Science at Social and Behavioral Science. Si Sonia ay lubhang madamdamin tungkol sa adbokasiya at katarungang panlipunan, lalo na para sa mga komunidad na kulang sa representasyon! Ang kanyang mga hilig ay nakaugat sa kanyang mga karanasan sa pagharap at pagsaksi sa mga sistematikong paghihirap. Masigasig siyang nagtrabaho upang harapin ang mga isyu nang hands-on sa Marin County upang lumikha ng mas pantay na komunidad. 

Bago sumali sa yli, si Sonia ay isang kalahok ng kabataan at nagsilbi sa Marin County Youth Commission sa sub-committee ng Racial Equity. Sa komunidad, nagsilbi si Sonia bilang Presidente ng Associated Students of College of Marin, Intered para sa Marin Women's Commission, at naging Direktor para sa International Model United Nations Association. 

Ang Sonia ay kasalukuyang nag-coordinate ng dalawang programang nakabatay sa Komunidad, ang Marin County Youth Commission (MCYC) at Marin Organizing for Racial Equity (MORE). Siya ay sobrang nasasabik na pasiglahin ang isang kapaligiran na nagbibigay-kapangyarihan sa mga kabataan na humimok ng makabuluhang pagbabago! 

Sa labas ng trabaho at paaralan, mahilig si Sonia sa sining, musika, film photography, at paggugol ng oras sa kanyang mga kaibigan at pamilya!