Sophia Bautista

Si Sophia Bautista ay ipinanganak sa Davao City, Philippines, ngunit anak ng Fresno, California. Nagtapos siya ng Political Science at Labor Studies sa UCLA. Bilang isang undergraduate, nagsagawa siya ng pananaliksik sa UCLA's Center for American Politics and Public Policy sa de facto educational segregation sa kanyang bayan, Fresno. Nag-akda din siya ng isang ulat sa UCLA Labor Center kung paano naapektuhan ng COVID-19 ang mga pampulitikang halaga ng mga intern ng mag-aaral, pati na rin ang maikling pananaliksik sa mga epekto ng pandemya sa mga materyal na kondisyon ng mga manggagawang mag-aaral. Bilang karagdagan, nagtrabaho siya sa Bulosan Center for Filipino Studies ng UC Davis bilang Research Intern, nagsasagawa ng qualitative data analysis sa Filipino American healthcare workers at sinusuri ang kolonyal na relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos.
Bago lumipat sa UCLA at bilang isang community college student sa Fresno City College, si Sophia ay isang organizer para sa March for Our Lives Fresno at sa Dolores Huerta Foundation. Ang kanyang trabaho ay humantong sa pagiging imbitado na magpakita sa mga organisasyon tulad ng National Center for Lesbian Rights, Latinos for a Healthy California, at Yosemite Peace Symposium sa kahalagahan ng pagsentro sa kabataan sa mga digital na diskarte sa pag-oorganisa. Matapos makapagtapos, gumugol siya ng ilang oras sa Morocco na nagtatrabaho bilang isang guro sa Ingles. Sa kasalukuyan, tumutulong din si Sophia sa programang pang-edukasyon para sa Feminist Center for Creative Work, na nagtatrabaho sa koneksyon ng intersectional feminist praxis at art.
Sa labas ng trabaho at paaralan, makikita mo si Sophia na nagdo-drawing ng mga flash tattoo, nagsusulat ng tula, naglalaro ng electric guitar, sumasayaw, at nakatitig sa lahat ng librong nabili niya ngunit hindi pa niya nababasa. Si Sophia ay nasasabik na dalhin ang kanyang buong Capricorn sa sarili sa yli, nagtatrabaho upang hilahin ang mga nasa gilid at gawin silang sentro.