Valeria Salazar

Lumaki si Valeria sa Kerman, CA, 30 minuto sa kanluran ng Fresno at nagtapos noong 2017 mula sa Kerman High School, kung saan siya ay isang kalahok sa buong apat na taon sa Kerman Friday Light Live (FNL) Chapter at Kerman Youth Commission. Tumulong siya sa pagpaplano ng dalawang Kerman Teen Summit, Ang SEARCH scholarship scavenger hunting, at isang 5k run Scholarship. Malaki ang papel niya sa pagtulong upang maipasa ang Patakaran sa Libre na Usok at tabako sa Lungsod ng Kerman. Matapos makapagtapos ng hayskul, tinanggap siya sa FNL California Council Council bilang kinatawan ng Fresno noong tag-init ng 2017. Nagplano rin siya ng apat na Statewide FNL Youth Summits na nagkaroon ng higit sa 700 mga dadalo ng kabataan mula sa buong estado.
Lumipat si Valeria sa paglilingkod sa Pamumuno ng California Youth Council (CYC) sa tag-araw ng tag-init ng 2019. Tumutulong siya sa proseso ng paglulunsad at pagtuturo ng mga bagong miyembro sa bawat siklo. Nag-intern siya para kay yli sa simula ng tag-init 2018 at nagbigay ng suporta para sa FNL na trabaho sa Fresno at Kerman. Siya ngayon ay isang Program Assistant para sa aming mga southern Fresno FNL sites sa Roosevelt at Sunnyside High School.
Si Valeria ay isang Senior sa California State University, Fresno, nanguna sa Recreation Administration na may diin sa Community Recreation and Youth Services. Hinahabol din niya ang isang Sertipiko sa Espesyal na Pagpaplano ng Kaganapan. Siya ay may pagkahilig sa pagpapatupad ng katarungang panlipunan sa larangan ng Recreation Administration, dahil ito ay isang karapatang pantao para sa lahat ng mga tao na magkaroon ng access sa mga parke at Aktibidad sa Libangan.