Wendy Pacheco

Si Wendy ay lumaki sa East Los Angeles at nanirahan sa East Bay sa huling 10 taon. Nagtapos siya sa UC Berkeley na may degree sa Ethnic Studies. Sa kanyang oras sa Berkeley, nagsilbi siya bilang isang senador ng mag-aaral at nagtataguyod sa ngalan ng at sa tabi ng mga mag-aaral na may kulay at dating nakakulong na mga mag-aaral para sa sistematikong pagbabago upang lumikha ng positibong karanasan ng mag-aaral. 

Bago sumali kay yli, lumahok si Wendy sa isang sampung linggong programa ng tag-init sa The Greenlining Institute kung saan pinahigpit niya ang kanyang kasanayan sa adbokasiya at sinaliksik ang pinakamahuhusay na kasanayan para sa mga programa sa pipeline ng karera sa pangangalaga ng kalusugan na partikular na nagta-target ng mga batang lalaki at kalalakihan na may kulay. kay Wendy ang adbokasiya ay malalim na nakaugat sa kanyang karanasan sa paglaki bilang isang babaeng may mababang kita at alam sa pamamagitan ng matalik na karanasan ng kanyang pamilya sa industriya ng kulungan. 

Mula noong sumali sa yli, pinamunuan ni Wendy ang mga programang nakabatay sa komunidad at paaralan, kabilang ang Marin County Youth Commission at Marin Organizing for Racial Equity. Ang kanyang karanasan bilang isang Program Coordinator ay nagbigay sa kanya ng pagkakataong maunawaan ang mga sulok ng pagbuo ng tunay na pakikipag-ugnay sa kabataan at bigyan sila ng kapangyarihan upang lumikha ng pagbabago sa kanilang mga pamayanan. Bilang kasalukuyang Tagapamahala ng Programa, pinalalakas ni Wendy ang mga buhay na karanasan ng mga kabataan, partikular na ang mga kabataan sa BIPOC, sa mga silid na may mga nagpopondo, mga kasosyo sa komunidad, at mas malawak na komunidad.

Sa kanyang bakanteng oras, mahahanap mo si Wendy na naglalaro ng softball at nag-uugat para sa Dodgers!