Yante Turner

Si Yante Turner ay isang bukas na Trans & Queer Black change agent ng Milwaukee, Wisconsin. Sa kanyang background sa pangangalaga sa komunidad at gawaing trans liberation, nagsisilbi si Yante upang iangat, suportahan, at itaguyod ang diaspora ng mga taong Black Trans. Ang Public Ally alum na ito at dating Community Organizing Coordinator para sa Diverse & Resilient ay bumuo ng mga kasanayan sa transformative justice at pangangalaga sa komunidad. May background siya sa gawaing adbokasiya na nakabatay sa panlipunan at pampulitika sa paligid ng pang-aapi ng komunidad at lahi na may malaking diin sa kapangyarihang pinasimulan ng kabataan na nangunguna.    

Sumali si Yante sa aming TCS team bilang isang Trainer at Consultant at umaasa na maihatid niya ang kanyang buong sarili sa bawat pagsasanay, bawat espasyo kasama ng kabataan at sa mundong inaasahan niyang tulungan siyang magbago.