Yvette Flores (siya)

Si Yvette ay katutubong taga Central Valley, na nanirahan sa Fresno, Kerman at Biola sa buong buhay niya. Nagtapos siya sa Kerman High School noong 2015 at pagkatapos ay ang Fresno Pacific University noong 2019 na may dalawang BA sa Psychology at Sociology. Si Yvette ay may matinding pagkahilig sa katarungan sa kalusugan, hustisya sa edukasyon, at dignidad sa kultura. Bilang isang mahabang panahon yli-er, nakakuha siya ng karanasan sa gawain ng adbokasiya sa patakaran, at nakikipagtulungan at nagbibigay ng gabay sa mga kabataan. Siya ay isang kalahok sa kabataan sa Kerman Friday y live live na Kabanata ng halos high school. Habang nasa high school, nagsilbi rin siya sa Kerman Youth Commission upang kumatawan sa tinig ng kabataan, tumulong sa pagsisimula ng Kerman Teen Summit, at bahagi ng Hispañas Organized for Political Equality (HOPE) Program. 

Matapos ang nagtapos ng high school, nag-intern si Yvette para sa tanggapan ng Fresno ng yli at naging instrumento sa pagsasanay at pagbuo ng mga relasyon sa mga pangunahing stakeholder sa pamamagitan ng Training and Consulting Services ng yli. Habang nasa kolehiyo, nagtrabaho si Yvette bilang isang Reproductive Health Educator kasama si Fresno Barrios Unidos, nagtuturo sa lahat ng mga gitnang paaralan at mataas na paaralan sa ika-3 pinakamalaking distrito ng paaralan ng California. Siya na ngayon ang nangunguna sa Madera Youth Commission.