Ang yli ay higit pa sa isang organisasyon – kami ay isang kolektibo ng mga tao, na marami sa kanila ay hinango at sumasalamin sa mga makapangyarihan at matatag na komunidad na aming pinaglilingkuran. Bilang isang kolektibo ng mga taong may katarungang panlipunan, nakatuon kami sa panghabambuhay na proseso ng pagbuwag sa mga mapang-aping sistema kung saan lahat tayo ay naka-embed, kapwa sa loob ng ating komunidad ng trabaho at sa labas ng mga komunidad na ating pinaglilingkuran. Nais naming lumikha ng isang organisasyon na tumutupad sa aming mga halaga at bubuo patungo sa mundo na aming nakikita.

Kami ay isang gawain sa pag-unlad, at palaging may mas maraming puwang para sa paglago. Sa pagsusumikap na huwaran ang pagkilos ng katarungang panlipunan, ibinabahagi namin dito ang lahat ng paraan ng pagsasagawa ng hustisya sa aming organisasyon. Sa panlabas, nagsusumikap kaming:

  • Bumuo ng mas malakas na edukasyong pampulitika at kurikulum sa paligid ng Mga Platform ng Hustisya para sa ating mga kabataan, kawani at komunidad. 
  • Suportahan ang ating mga kabataan upang mapanatili ang kasalukuyan at maglunsad ng mga bagong kampanya na madiskarteng tumutugon sa mga Platform na ito.
  • Matuto mula sa, bumuo ng mga relasyon sa, at lumahok sa pakikiisa sa iba pang mga organisasyon at kilusang nagtatrabaho sa mga Platform na ito.