Mga Patakaran na Sinusuportahan namin

Habang nagsisikap ang aming mga kabataan upang matukoy ang mga isyu sa komunidad at itulak ang mga patakaran sa lokal na antas, ang kanilang mga pagsisikap ay nabubuo at makakatulong upang mabuo ang adbokasiya sa antas ng estado at higit pa. Ito ay kritikal na ang yli ay may isang tinig sa at ipakita ang aming suporta sa mga patakaran na nakakaapekto sa aming kabataan, at tumayo sa pagkakaisa sa mga kasosyo na ang trabaho ay nakahanay sa aming mga halaga. Nasa ibaba ang mga patakaran na aktibong sinusuportahan namin - at inaanyayahan ka naming tumayo kasama kami sa pagsuporta sa kanila.

2019

Tinitiyak na ang lahat ng mga mag-aaral sa CA ay may access sa isang mataas na kalidad na edukasyon.

MATUTO NANG HIGIT PA

Ang SB 130 ay gagawa ng isang Mas Mataas na Pagganap ng Pag-aaral, Pananagutan, at Koordinasyon ng Komisyon - isang mas mataas na istatistika ng mas mataas na edukasyon sa pang-uugnay sa edukasyon upang magbigay ng pangangasiwa, pananagutan, at mga mapagkukunan upang suportahan ang mga mag-aaral sa buong California.

MATUTO NANG HIGIT PA

Bilang tugon sa isang nakahiyang proseso ng pamayanan para sa pag-upa ng bagong Punong Pulisya ng Fresno, humihiling kami ng isang pangako na ipatupad ang isang pilosopiya ng pamayanan sa pamamalayan na may tunay na pakikipag-ugnayan sa komunidad.

MATUTO NANG HIGIT PA

Ang mga kabataan ay kumikilos at nagsusulong ng mga solusyon sa mga kagyat na isyu ng ating panahon. Panahon na mayroon silang isang boses - at isang boto. Ibababa ng ACA 8 ang edad ng pagboto sa California hanggang 17 taong gulang.

MATUTO NANG HIGIT PA

Nagpapabuti ng mga resulta ng mag-aaral at hinihikayat ang mga paaralan na magpatibay ng mga kahalili sa mga suspensyon

MATUTO NANG HIGIT PA