Mga Patakaran na Sinusuportahan namin

Habang tinutukoy ng aming mga kabataan ang mga isyu sa pamayanan at itulak ang mga patakaran sa lokal na antas, ang kanilang mga pagsisikap ay nabubuo at tumutulong upang mabuo ang adbokasiya sa antas ng estado at higit pa. Ito ay kritikal na ang yli ay may isang tinig sa at ipakita ang aming suporta sa mga patakaran na nakakaapekto sa aming kabataan, at tumayo sa pagkakaisa sa mga kasosyo na ang trabaho ay nakahanay sa aming mga halaga. Nasa ibaba ang mga patakaran na aktibong sinusuportahan namin - at inaanyayahan ka naming tumayo kasama kami sa pagsuporta sa kanila.

2020

Ang pagtawag sa mga nagpapasya sa CA na pagbawalan ang tingian na pagbebenta ng mga produktong may tabako na tugunan ang isang hindi pa naganap na paggulong sa pagkonsumo ng nikotina ng kabataan.

MATUTO NANG HIGIT PA

Ang pagtawag sa Gov. Newsom upang mag-sign AB 1460, na nangangailangan ng mga undergraduates ng California State University (CSUs) upang makumpleto ang isang minimum na isang three-unit course sa Ethnic Studies.

MATUTO NANG HIGIT PA

Ang pagtawag sa mga tagagawa ng desisyon ng California upang matiyak na ang pondo ng estado ay namuhunan sa pagbuo at katarungan ng kabataan.

MATUTO NANG HIGIT PA

Ang pagtawag sa mga pamahalaang lungsod, estado, at pederal upang puksain ang mga policing tulad ng kasalukuyang nauunawaan natin ito. Dapat tayong sumisid mula sa labis, malupit, at diskriminasyong policing at mamuhunan sa isang pangitain tungkol sa kaligtasan ng komunidad na gumagana para sa lahat, hindi lamang isang piling tao.

MATUTO NANG HIGIT PA

Ang pagtawag sa Gov. Newsom na iligtas ang kanyang bagong plano para sa realignment ng Division of Juvenile Justice (DJJ), na kung saan ay malalim na mapapabagsak ang ating pananaw sa pagbago ng sistema ng hustisya ng juvenile ng CA at walang ginawa upang maisulong ang kalusugan at kagalingan ng kabataan ng CA.

MATUTO NANG HIGIT PA

Ang pagtawag sa mga kinatawan ng estado upang maitaguyod ang Komisyon sa Pagpapalakas ng Kabataan ng California - ang unang katawan ng tagapayo ng estatistika sa pamahalaan na binubuo lamang ng mga kabataan.

MATUTO NANG HIGIT PA

Suportahan ang panukalang emergency na panuntunan ng ABC upang mag-isyu ng agarang pansamantalang pagsuspinde ng mga lisensya ng anumang outlet ng alkohol na nakikibahagi sa matinding paglabag sa kalusugan ng publiko at kaligtasan.

MATUTO NANG HIGIT PA

Ang pagtawag sa Senate Labor Committee upang protektahan ang ating mga domestic worker sa pamamagitan ng pagsasama nila sa California ng Occupational Health and Safety Protections.

MATUTO NANG HIGIT PA

Ang pagtawag sa Gobernador ng Gavin Newsom ng California at mga mambabatas ng estado na unahin ang mga kabataan sa paparating na badyet ng estado 2020-21.

MATUTO NANG HIGIT PA

Ang pagtawag sa mga opisyal ng estado at lokal na suspindihin ang lahat ng mga bayarin sa sistema ng juvenile at multa nang hindi bababa sa tagal ng krisis sa kalusugan ng publiko at pang-ekonomiyang ito.

MATUTO NANG HIGIT PA

Tinitiyak ng Assembly Bill 2835 na ang mga taong umaalis sa bilangguan ay maaaring mag-aplay para sa trabaho, pabahay, Medi-Cal, Cal Fresh at iba pang mga benepisyo at serbisyo na nangangailangan ng isang CAl ID.

MATUTO NANG HIGIT PA

Ang pagtawag sa mga tagagawa ng patakaran sa California na gumawa ng mga hakbang sa pang-emergency upang maprotektahan ang mga hindi kita, kaya't maaari nating ipagpatuloy ang paglilingkod sa aming mga komunidad, protektahan ang kalusugan ng publiko, at suportahan ang aming mga empleyado.

MATUTO NANG HIGIT PA

Ang mga organisasyon na nakabase sa komunidad sa buong Central Valley ng California, ay nanawagan ng matapang, mapagpasya at mabilis na pagkilos sa bahagi ng aming mga pampublikong opisyal upang matiyak na ang mga residente ay maaaring manatili sa kanilang mga tahanan.

MATUTO NANG HIGIT PA

Habang kumakalat ang Coronavirus, maraming mga nagtatrabaho ang nasa panganib na mawala ang sahod at maging ang kanilang mga trabaho. Panawagan ang mga pinuno ng negosyo at opisyal ng publiko na protektahan ang mga manggagawa!

MATUTO NANG HIGIT PA

Ito ay kritikal na lahat nating pinakinggan ang ating mga tinig. Narito ang ilang mga mapagkukunan upang bigyan ka ng kapangyarihan upang magamit ang iyong karapatang bumoto.

MATUTO NANG HIGIT PA

2019

Tinitiyak na ang lahat ng mga mag-aaral sa CA ay may access sa isang mataas na kalidad na edukasyon.

MATUTO NANG HIGIT PA

Ang SB 130 ay gagawa ng isang Mas Mataas na Pagganap ng Pag-aaral, Pananagutan, at Koordinasyon ng Komisyon - isang mas mataas na istatistika ng mas mataas na edukasyon sa pang-uugnay sa edukasyon upang magbigay ng pangangasiwa, pananagutan, at mga mapagkukunan upang suportahan ang mga mag-aaral sa buong California.

MATUTO NANG HIGIT PA

Bilang tugon sa isang nakahiyang proseso ng pamayanan para sa pag-upa ng bagong Punong Pulisya ng Fresno, humihiling kami ng isang pangako na ipatupad ang isang pilosopiya ng pamayanan sa pamamalayan na may tunay na pakikipag-ugnayan sa komunidad.

MATUTO NANG HIGIT PA

Ang mga kabataan ay kumikilos at nagsusulong ng mga solusyon sa mga kagyat na isyu ng ating panahon. Panahon na mayroon silang isang boses - at isang boto. Ibababa ng ACA 8 ang edad ng pagboto sa California hanggang 17 taong gulang.

MATUTO NANG HIGIT PA

Nagpapabuti ng mga resulta ng mag-aaral at hinihikayat ang mga paaralan na magpatibay ng mga kahalili sa mga suspensyon

MATUTO NANG HIGIT PA