Mga Patakaran na Sinusuportahan namin

Election Season na!

Tulad ng pagkilala ng ating mga kabataan ng mga isyu sa pamayanan at itulak ang mga patakaran sa lokal na antas, ang kanilang mga pagsisikap ay hinuhubog ng at tumutulong upang mabuo ang adbokasiya sa antas ng estado at iba pa. Kritikal na magkaroon ka ng boses at ipakita ang aming suporta para sa mga patakaran na nakakaapekto sa aming kabataan, at tumayo sa pakikiisa sa mga kasosyo na ang trabaho ay umaayon sa aming mga halaga.

FAQ sa Pagboto

Handog ng Mga CalMatter

Bunga ito ng pandemikong coronavirus: Lahat ng nakarehistro at aktibong botante ng California ay dapat makatanggap ng isang balota sa koreo sa Oktubre 12. Kung kabilang ka sa 72% ng mga botante na dating bumoto sa pamamagitan ng koreo, magpatuloy tulad ng dati. Kung nasanay ka na sa mga botohan, maaari mo pa ring isumite ang iyong balota nang personal - alinman sa isang itinalagang drop off point o isang lugar ng botohan. Ang iyong mga katanungan, nasagot sa ibaba.

PAANO AKO MAGrehistro?

Maaari mong magrehistro online bago ang Oktubre 19. Susubukan ng estado na hanapin ang iyong lagda sa file kasama ang DMV. Kung wala ito, maaaring kailangan mong i-print ang application at i-mail ito. At kung napalampas mo ang deadline ng Oktubre, huwag mag-panic. Maaari ka pa ring magparehistro sa iyong lokal na tanggapan ng halalan sa county, lugar ng botohan, o sentro ng pagboto. Maaari ka ring tumawag opisina ng registrar ng iyong county.

DAPAT BA AKONG MAGBOTO NG MAIL?

Hindi. Maaari ka pa ring bumoto nang personal kung nais mo. Ngunit depende sa kung saan ka nakatira, ang iyong lalawigan ay maaaring may mabawasan na bilang ng mga lugar ng botohan. Hanapin ang iyong pinakamalapit na lugar ng botohan o drop box.

ANG LAHAT AY NAKAKUHA NG BALLOT SA MAIL SA ORAS NA ITO?

Hindi lahat. Upang mapanatili ang mga potensyal na carrier ng coronavirus mula sa pagsiksik sa mga lugar ng botohan ngayong taon, pinili ng estado na magpadala ng bawat isang rehistrado at aktibong botante ng isang balota. Kung hindi ka nakarehistro - o kung lumipat ka at hindi pa nakapagboto sandali - marahil ay hindi ka makakakuha ng isa. Suriin ang iyong katayuan sa pagpaparehistro at tiyaking tumpak ito.

PAANO KUNG HINDI AKO MAKAKUHA NG BALLOT SA MAIL NG OCT. 12?

Walang mahirap na deadline kung kailan dapat dumating ang isang balota sa iyong mailbox. Ngunit ang batas ng estado ay nangangailangan ng mga opisyal ng halalan sa county upang simulang ipadala ang mga ito sa Oktubre 5 - iyon ay isang Lunes - at mayroon silang limang araw upang makuha silang lahat sa koreo. Kung hindi mo pa natatanggap ang iyong balota sa susunod na Lunes - Oktubre 12 - at inaasahan mo ang isa, abutin ito opisina ng registrar ng iyong county.

Gumawa ng matalinong mga pagpipilian

Sa kritikal na halalan na ito, ang tinig ng kabataan ay mas mahalaga kaysa dati. Tingnan mo ang Gabay sa Halalan, binuo ng CalMatters, para sa lahat ng impormasyon na kailangan mo sa kung anong mga panukala ang nasa balota sa taong ito.

Para sa lokal na impormasyon, tingnan ang Voter's Edge at ipasok ang iyong zip code upang malaman ang tungkol sa mga kandidato at mga panukala sa balota sa iyong distrito.

Mayroon bang talaang kriminal sa California? Maaari ka pa ring bumoto kung natutugunan mo ang ilang mga pamantayan! Ang isang-pager na ito, nilikha ng Roots & Rebound binabalangkas ang pagiging karapat-dapat sa pagboto para sa mga taong may mga tala sa California.

Nasa ibaba ang mga panukalang aktibong sinusuportahan namin - at inaanyayahan ka naming tumayo sa amin sa pagsuporta din sa kanila.

2020

Tinitiyak na ang Caltrain ay patuloy na nagsisilbing gulugod ng aming pampublikong sistema ng transportasyon mula sa San Jose hanggang San Francisco.

MATUTO NANG HIGIT PA

Pagbibigay ng 17-taong gulang na magiging 18 sa susunod na halalan sa karapatang bumoto sa pangunahin at espesyal na halalan.

MATUTO NANG HIGIT PA

sa mga taga-California na nakumpleto ang kanilang termino sa bilangguan.

MATUTO NANG HIGIT PA

Ang pagtugon sa diskriminasyon laban sa mga kababaihan at taong may kulay sa pagkuha, trabaho, pagkontrata, at edukasyon.

MATUTO NANG HIGIT PA

Ang pagtaas ng bilyun-bilyong para sa mga paaralan at lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng pagtaas ng mga buwis sa pag-aari sa malaking negosyo.

MATUTO NANG HIGIT PA

Ang pagtawag sa mga nagpapasya sa CA na pagbawalan ang tingian na pagbebenta ng mga produktong may tabako na tugunan ang isang hindi pa naganap na paggulong sa pagkonsumo ng nikotina ng kabataan.

MATUTO NANG HIGIT PA

Ang pagtawag sa Gov. Newsom upang mag-sign AB 1460, na nangangailangan ng mga undergraduates ng California State University (CSUs) upang makumpleto ang isang minimum na isang three-unit course sa Ethnic Studies.

MATUTO NANG HIGIT PA

Ang pagtawag sa mga tagagawa ng desisyon ng California upang matiyak na ang pondo ng estado ay namuhunan sa pagbuo at katarungan ng kabataan.

MATUTO NANG HIGIT PA

Ang pagtawag sa mga pamahalaang lungsod, estado, at pederal upang puksain ang mga policing tulad ng kasalukuyang nauunawaan natin ito. Dapat tayong sumisid mula sa labis, malupit, at diskriminasyong policing at mamuhunan sa isang pangitain tungkol sa kaligtasan ng komunidad na gumagana para sa lahat, hindi lamang isang piling tao.

MATUTO NANG HIGIT PA

Ang pagtawag sa Gov. Newsom na iligtas ang kanyang bagong plano para sa realignment ng Division of Juvenile Justice (DJJ), na kung saan ay malalim na mapapabagsak ang ating pananaw sa pagbago ng sistema ng hustisya ng juvenile ng CA at walang ginawa upang maisulong ang kalusugan at kagalingan ng kabataan ng CA.

MATUTO NANG HIGIT PA

Ang pagtawag sa mga kinatawan ng estado upang maitaguyod ang Komisyon sa Pagpapalakas ng Kabataan ng California - ang unang katawan ng tagapayo ng estatistika sa pamahalaan na binubuo lamang ng mga kabataan.

MATUTO NANG HIGIT PA

Suportahan ang panukalang emergency na panuntunan ng ABC upang mag-isyu ng agarang pansamantalang pagsuspinde ng mga lisensya ng anumang outlet ng alkohol na nakikibahagi sa matinding paglabag sa kalusugan ng publiko at kaligtasan.

MATUTO NANG HIGIT PA

Ang pagtawag sa Senate Labor Committee upang protektahan ang ating mga domestic worker sa pamamagitan ng pagsasama nila sa California ng Occupational Health and Safety Protections.

MATUTO NANG HIGIT PA

Ang pagtawag sa Gobernador ng Gavin Newsom ng California at mga mambabatas ng estado na unahin ang mga kabataan sa paparating na badyet ng estado 2020-21.

MATUTO NANG HIGIT PA

Ang pagtawag sa mga opisyal ng estado at lokal na suspindihin ang lahat ng mga bayarin sa sistema ng juvenile at multa nang hindi bababa sa tagal ng krisis sa kalusugan ng publiko at pang-ekonomiyang ito.

MATUTO NANG HIGIT PA

Tinitiyak ng Assembly Bill 2835 na ang mga taong umaalis sa bilangguan ay maaaring mag-aplay para sa trabaho, pabahay, Medi-Cal, Cal Fresh at iba pang mga benepisyo at serbisyo na nangangailangan ng isang CAl ID.

MATUTO NANG HIGIT PA

Ang pagtawag sa mga tagagawa ng patakaran sa California na gumawa ng mga hakbang sa pang-emergency upang maprotektahan ang mga hindi kita, kaya't maaari nating ipagpatuloy ang paglilingkod sa aming mga komunidad, protektahan ang kalusugan ng publiko, at suportahan ang aming mga empleyado.

MATUTO NANG HIGIT PA

Ang mga organisasyon na nakabase sa komunidad sa buong Central Valley ng California, ay nanawagan ng matapang, mapagpasya at mabilis na pagkilos sa bahagi ng aming mga pampublikong opisyal upang matiyak na ang mga residente ay maaaring manatili sa kanilang mga tahanan.

MATUTO NANG HIGIT PA

Habang kumakalat ang Coronavirus, maraming mga nagtatrabaho ang nasa panganib na mawala ang sahod at maging ang kanilang mga trabaho. Panawagan ang mga pinuno ng negosyo at opisyal ng publiko na protektahan ang mga manggagawa!

MATUTO NANG HIGIT PA

Ito ay kritikal na lahat nating pinakinggan ang ating mga tinig. Narito ang ilang mga mapagkukunan upang bigyan ka ng kapangyarihan upang magamit ang iyong karapatang bumoto.

MATUTO NANG HIGIT PA

2019

Tinitiyak na ang lahat ng mga mag-aaral sa CA ay may access sa isang mataas na kalidad na edukasyon.

MATUTO NANG HIGIT PA

Ang SB 130 ay gagawa ng isang Mas Mataas na Pagganap ng Pag-aaral, Pananagutan, at Koordinasyon ng Komisyon - isang mas mataas na istatistika ng mas mataas na edukasyon sa pang-uugnay sa edukasyon upang magbigay ng pangangasiwa, pananagutan, at mga mapagkukunan upang suportahan ang mga mag-aaral sa buong California.

MATUTO NANG HIGIT PA

Bilang tugon sa isang nakahiyang proseso ng pamayanan para sa pag-upa ng bagong Punong Pulisya ng Fresno, humihiling kami ng isang pangako na ipatupad ang isang pilosopiya ng pamayanan sa pamamalayan na may tunay na pakikipag-ugnayan sa komunidad.

MATUTO NANG HIGIT PA

Ang mga kabataan ay kumikilos at nagsusulong ng mga solusyon sa mga kagyat na isyu ng ating panahon. Panahon na mayroon silang isang boses - at isang boto. Ibababa ng ACA 8 ang edad ng pagboto sa California hanggang 17 taong gulang.

MATUTO NANG HIGIT PA

Nagpapabuti ng mga resulta ng mag-aaral at hinihikayat ang mga paaralan na magpatibay ng mga kahalili sa mga suspensyon

MATUTO NANG HIGIT PA