Mga Patakaran na Sinusuportahan namin

Tulad ng pagkilala ng ating mga kabataan ng mga isyu sa pamayanan at itulak ang mga patakaran sa lokal na antas, ang kanilang mga pagsisikap ay hinuhubog ng at tumutulong upang mabuo ang adbokasiya sa antas ng estado at iba pa. Kritikal na magkaroon ka ng boses at ipakita ang aming suporta para sa mga patakaran na nakakaapekto sa aming kabataan, at tumayo sa pakikiisa sa mga kasosyo na ang trabaho ay umaayon sa aming mga halaga.

2021

Ang pagtawag sa California Health and Human Services Agency upang mabawasan ng hindi bababa sa kalahating pagkakaiba-iba ng lahi sa mga malalang sakit sa pagkabata ng 2030.

Dagdagan ang nalalaman

Humihiling ng isang pag-awdit ng estado upang suriin ang pagiging epektibo at kahusayan ng nagpapatupad ng batas ng California upang ipakita ang mga pagkakataon para sa mga kahalili na batay sa pamayanan.

Dagdagan ang nalalaman

Ang pag-aalis ng isang sugnay sa Saligang Batas ng California na nagpapahintulot sa pagsasanay ng hindi sinasadyang pagkaalipin bilang isang paraan ng pagpaparusa sa krimen.

Dagdagan ang nalalaman

Ang pagtawag sa Komite sa Badyet ng California sa Budget na naaangkop na $ 5.3 milyon para sa lubhang kailangan ng mga pagpapabuti sa kapital sa Camp Fresno sa Sierra National Forest.

Dagdagan ang nalalaman

Ang pagtatabi ng mga pondo sa badyet ng CA para sa mga organisasyong pangkomunidad na nagbibigay pagkatapos ng pag-aaral at pagpapayaman sa kabataan na pinaka apektado ng pandemya.

Dagdagan ang nalalaman

Ang pagdaragdag ng pinakamaliit na pamantayan upang ang lahat ng mga bagong opisyal ng pulisya sa California ay dapat na 25 taong gulang o magkaroon ng degree na bachelor.

Dagdagan ang nalalaman

2020

Tinitiyak na ang Caltrain ay patuloy na nagsisilbing gulugod ng aming pampublikong sistema ng transportasyon mula sa San Jose hanggang San Francisco.

Dagdagan ang nalalaman

Pagbibigay ng 17-taong gulang na magiging 18 sa susunod na halalan sa karapatang bumoto sa pangunahin at espesyal na halalan.

Dagdagan ang nalalaman

sa mga taga-California na nakumpleto ang kanilang termino sa bilangguan.

Dagdagan ang nalalaman

Ang pagtugon sa diskriminasyon laban sa mga kababaihan at taong may kulay sa pagkuha, trabaho, pagkontrata, at edukasyon.

Dagdagan ang nalalaman

Ang pagtaas ng bilyun-bilyong para sa mga paaralan at lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng pagtaas ng mga buwis sa pag-aari sa malaking negosyo.

Dagdagan ang nalalaman

Ang pagtawag sa mga nagpapasya sa CA na pagbawalan ang tingian na pagbebenta ng mga produktong may tabako na tugunan ang isang hindi pa naganap na paggulong sa pagkonsumo ng nikotina ng kabataan.

Dagdagan ang nalalaman

Ang pagtawag sa Gov. Newsom upang mag-sign AB 1460, na nangangailangan ng mga undergraduates ng California State University (CSUs) upang makumpleto ang isang minimum na isang three-unit course sa Ethnic Studies.

Dagdagan ang nalalaman

Ang pagtawag sa mga tagagawa ng desisyon ng California upang matiyak na ang pondo ng estado ay namuhunan sa pagbuo at katarungan ng kabataan.

Dagdagan ang nalalaman

Ang pagtawag sa mga pamahalaang lungsod, estado, at pederal upang puksain ang mga policing tulad ng kasalukuyang nauunawaan natin ito. Dapat tayong sumisid mula sa labis, malupit, at diskriminasyong policing at mamuhunan sa isang pangitain tungkol sa kaligtasan ng komunidad na gumagana para sa lahat, hindi lamang isang piling tao.

Dagdagan ang nalalaman

Ang pagtawag sa Gov. Newsom na iligtas ang kanyang bagong plano para sa realignment ng Division of Juvenile Justice (DJJ), na kung saan ay malalim na mapapabagsak ang ating pananaw sa pagbago ng sistema ng hustisya ng juvenile ng CA at walang ginawa upang maisulong ang kalusugan at kagalingan ng kabataan ng CA.

Dagdagan ang nalalaman

Ang pagtawag sa mga kinatawan ng estado upang maitaguyod ang Komisyon ng Empowerment ng Kabataan ng California - ang unang katawan ng payo ng buong estado sa gobyerno na binubuo lamang ng kabataan. 

Dagdagan ang nalalaman

Suportahan ang panukalang panuntunang pang-emergency ng ABC upang mag-isyu ng agarang pansamantalang pagsuspinde ng mga lisensya ng anumang alak na labasan na nakakasangkot sa matinding paglabag sa kalusugan at kaligtasan ng publiko.

Dagdagan ang nalalaman

Ang pagtawag sa Senate Labor Committee upang protektahan ang ating mga domestic worker sa pamamagitan ng pagsasama nila sa California ng Occupational Health and Safety Protections.

Dagdagan ang nalalaman

Ang pagtawag sa Gobernador ng Gavin Newsom ng California at mga mambabatas ng estado na unahin ang mga kabataan sa paparating na badyet ng estado 2020-21.

Dagdagan ang nalalaman

Ang pagtawag sa mga opisyal ng estado at lokal na suspindihin ang lahat ng mga bayarin sa sistema ng juvenile at multa nang hindi bababa sa tagal ng krisis sa kalusugan ng publiko at pang-ekonomiyang ito.

Dagdagan ang nalalaman

Tinitiyak ng Assembly Bill 2835 na ang mga taong umaalis sa bilangguan ay maaaring mag-aplay para sa trabaho, pabahay, Medi-Cal, Cal Fresh at iba pang mga benepisyo at serbisyo na nangangailangan ng isang CAl ID.

Dagdagan ang nalalaman

Ang pagtawag sa mga tagagawa ng patakaran sa California na gumawa ng mga hakbang sa pang-emergency upang maprotektahan ang mga hindi kita, kaya't maaari nating ipagpatuloy ang paglilingkod sa aming mga komunidad, protektahan ang kalusugan ng publiko, at suportahan ang aming mga empleyado.

Dagdagan ang nalalaman

Ang mga organisasyong nakabase sa pamayanan sa kabuuan ng Central Valley ng California, ay nananawagan para sa matapang, mapagpasyahan at mabilis na pagkilos sa bahagi ng aming mga pampublikong opisyal upang matiyak na ang mga residente ay maaaring manatili sa kanilang mga tahanan.

Dagdagan ang nalalaman

Habang kumakalat ang Coronavirus, maraming mga nagtatrabaho ang nasa panganib na mawala ang sahod at maging ang kanilang mga trabaho. Panawagan ang mga pinuno ng negosyo at opisyal ng publiko na protektahan ang mga manggagawa!

Dagdagan ang nalalaman

Ito ay kritikal na lahat nating pinakinggan ang ating mga tinig. Narito ang ilang mga mapagkukunan upang bigyan ka ng kapangyarihan upang magamit ang iyong karapatang bumoto.

Dagdagan ang nalalaman

2019

Tinitiyak na ang lahat ng mga mag-aaral sa CA ay may access sa isang mataas na kalidad na edukasyon.

Dagdagan ang nalalaman

Ang SB 130 ay lilikha ng isang Mas Mataas na Edukasyon sa Pagganap, Pananagutan, at Komisyon ng Koordinasyon - isang buong estado sa mas mataas na edukasyon na koordinasyon ng katawan upang magbigay ng pangangasiwa, pananagutan, at mga mapagkukunan upang suportahan ang mga mag-aaral sa buong California.

Dagdagan ang nalalaman

Bilang tugon sa isang nakahiyang proseso ng pamayanan para sa pag-upa ng bagong Punong Pulisya ng Fresno, humihiling kami ng isang pangako na ipatupad ang isang pilosopiya ng pamayanan sa pamamalayan na may tunay na pakikipag-ugnayan sa komunidad.

Dagdagan ang nalalaman

Ang mga kabataan ay kumikilos at nagtataguyod para sa mga solusyon sa mga kagyat na isyu ng ating panahon. Panahon na mayroon silang boses - at isang boto. Babaan ng ACA 8 ang edad ng pagboto sa California sa 17 taong gulang.

Dagdagan ang nalalaman

Nagpapabuti ng mga resulta ng mag-aaral at hinihikayat ang mga paaralan na magpatibay ng mga kahalili sa mga suspensyon

Dagdagan ang nalalaman