Isang Panukala sa Kita para sa Edukasyon

Ano ang tungkol sa panukalang batas na ito?

Kung ihahambing sa ibang mga estado, ang ranggo ng California malapit sa ilalim pagdating sa aming mga anak. Mayroon kaming mga pinakamalaking gaps na handa sa paaralan. Mas malaki ang aming mga klase, mayroon kaming mas kaunting mga tagapayo at nars, ang aming mga handog na kurso ay nakuha sa mga buto ng hubad, at mas kaunting mga serbisyo ng suporta kaysa sa halos anumang ibang estado.

Paano ito nakahanay sa mga halaga ni yli?

Marami sa mga kabataan na lumahok sa aming mga programa ay mag-aaral sa gitna at hayskul. Sinusuportahan namin ang mga patakaran na tinitiyak na ang kabataan - lalo na ang mga kabataan na may kulay - ay may access sa mga mapagkukunang may kalidad.

Ano ang ginagawa ni yli tungkol dito?

Nagpirma lang kami ng isang sulat ng suporta para sa isang bagong panukalang kita na tututok lamang sa edukasyon: kalidad ng pangangalaga sa bata, preschool, K-12, at mas mataas na edukasyon. At, ipinapahayag namin ang aming suporta sa social media: Facebook, Instagram at kaba.

Sino pa ang sumusuporta sa panukalang ito?

  • Ang Kilusan ng Mga Bata

Matuto Nang Higit Pa tungkol sa Kilusan ng Mga Bata