AB 1028 – Pagsentro sa Kaligtasan at Kalusugan ng Survivor

Ano ang tungkol sa panukalang batas na ito?

Sisiguraduhin ng AB 1028 na ang mga nakaligtas sa karahasan na naghahanap ng pangangalagang pangkalusugan ay makokonekta sa mga serbisyo sa pagtataguyod ng karahasan sa tahanan at sekswal, at nililimitahan ang mga marahas na pinsala na nararanasan ng mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan. kailangan, kahit na laban sa mga kagustuhan ng pasyente, mag-ulat sa tagapagpatupad ng batas.

Paano ito nakahanay sa mga halaga ni yli?

Nakikipagsosyo ang yli sa libu-libong kabataan sa buong estado, na karamihan sa kanila ay mga kabataang may kulay na mababa ang kita. Marami sa mga kabataang ito ang nagkaroon ng matinding traumatizing na mga karanasan sa pagpapatupad ng batas, na kadalasang walang ginagawa upang mapabuti ang kanilang mga sitwasyon at maaari pang magpalala ng pinsala.

Dahil sa paglahok ng pagpapatupad ng batas, ang mga kinakailangan sa pag-uulat na ipinag-uutos ng medikal ay nagpigil sa mga nakaligtas sa paghahanap ng kinakailangang pangangalagang pangkalusugan sa unang lugar, nagparamdam sa mga nakaligtas na hindi na sila makakabalik sa pangangalagang pangkalusugan pagkatapos nilang malaman ang kinakailangan, o ipinaramdam sa kanila na hindi sila makakapagbahagi. ang dahilan o lawak ng ilang partikular na pinsala o mga isyu sa kalusugan sa kanilang provider. Hindi lamang ang mga kinakailangang ito ay lumilikha ng isang hadlang sa pangangalagang pangkalusugan, ngunit ang pag-uulat na ipinag-uutos ng medikal sa mga tagapagpatupad ng batas ay maaaring magresulta sa paglala ng pang-aabuso, hindi nararapat na pakikilahok sa kapakanan ng bata, mismong mga nakaligtas na ginagawang kriminal, pagkakalantad sa detensyon o deportasyon sa imigrasyon, at higit pa. Ayon sa isang pag-aaral ng mga tumatawag sa National Domestic Violence Hotline, 51% ng mga nakaligtas na nakaranas ng mandatoryong pag-uulat ay nagsabi na ginawa nito ang kanilang mga sitwasyon mas masahol pa, at isa pang 32% ang nagsabi na ito ay nagpalala ng mga bagay o hindi nakatulong sa kanila.

Dahil ang AB 1028 ay mag-aatas sa mga tagapagbigay ng kalusugan na mag-alok ng mainit na kamay at pag-refer sa isang organisasyon ng adbokasiya, ang mga tagapagtaguyod ay makakatugon bago lumaki ang karahasan. Ang isang mainit at matalinong koneksyon sa mga kumpidensyal na serbisyo ng adbokasiya ay magbibigay-daan sa mga nakaligtas na tugunan ang kanilang maraming iba't ibang pangangailangan sa kaligtasan - mula sa interbensyon sa krisis, emergency na pabahay hanggang sa legal na suporta - sa isang patuloy at trauma-informed na paraan.

Ang patakarang ito ay umaayon sa aming Platform ng Hustisya ng Kasarian, na tumutugon sa mga interseksyon na epekto ng parehong karahasan na nakabatay sa kasarian at ng pagpapatupad ng batas sa mga komunidad ng kulay.

Ano ang ginagawa ni yli tungkol dito?

Kakasumite lang namin isang liham na nag-eendorso sa panukalang batas na ito, at ipinapakita namin ang aming suporta sa Facebook, Instagram, at Twitter.

Sino ang nag-iisponsor ng panukalang batas na ito?

  • Alliance para sa Boys & Men of Color
  • Pagtutulungan ng California upang Tapusin ang Karahasan sa Tahanan
  • Network ng Karahasan sa Tahanan na Tumutugon sa Kultura
  • Futures Without Violence National Health Resource Center sa Domestic Violence
  • UCI DV Law Clinic
  • Los Angeles LGBT Center/LGBTQ Institute on Domestic Violence

Mag-click dito upang matuto nang higit pa