AB 1276 – Mga Serbisyo sa Pagtugon sa Emergency

Ano ang tungkol sa panukalang batas na ito?

Pagpapabuti ng AB 1276 ang mga sistema ng pagtugon sa emerhensiya sa California sa pamamagitan ng pagtatatag ng isang programa para sa pagkolekta at pagsusuri ng 911 na pang-emerhensiyang tawag at data ng pagpapadala, pagbuo ng pare-parehong mga pamantayan sa pangongolekta ng data sa buong estado, at, hindi kasama ang anumang personal na nakakapagpakilalang impormasyon, pag-publish ng portal ng data para sa patuloy na pagsubaybay.

Paano ito nakahanay sa mga halaga ni yli?

Nakikipagsosyo ang yli sa libu-libong kabataan sa buong estado, na karamihan sa kanila ay mga kabataang may kulay na mababa ang kita. Bagama't ang mga kabataang ito ay hindi gaanong naaapektuhan ng mga emerhensiya sa lahat ng uri, ang oras ng pagtugon sa kanilang mga komunidad ay kadalasang naantala nang matagal o lumilitaw na hindi talaga. Nararapat silang makatanggap ng maagap at naaangkop na pangangalaga habang pinoprotektahan mula sa kriminalisasyon sa pamamagitan ng pagkolekta ng personal na pagkakakilanlan ng data.

Ano ang ginagawa ni yli tungkol dito?

Kakasumite lang namin isang liham na nag-eendorso sa panukalang batas na ito, at ipinapakita namin ang aming suporta sa Facebook, Instagram, at Twitter.

Sino ang nag-iisponsor ng panukalang batas na ito?

  • Public Health Advocates

Mag-click dito upang matuto nang higit pa