AB 1306 – Pag-uugnay sa Ating Mga Panukala para sa Pagkakapantay-pantay (HOME) Act

Ano ang tungkol sa panukalang batas na ito?

Pipigilan ng HOME Act ang California Department of Corrections and Rehabilitation na ilipat sa mga pederal na awtoridad sa imigrasyon ang mga indibidwal na nakakuha ng pagpapalaya sa pamamagitan ng mga reporma sa hustisyang kriminal na ipinasa ng ating lehislatura ng estado. Pahihintulutan ng panukalang batas ang mga indibidwal na ito na makauwi at makasamang muli ang mga mahal sa buhay, katulad ng iba pang taga-California.

Paano ito nakahanay sa mga halaga ni yli?

yli kasosyo sa libu-libong kabataan sa buong estado, marami sa kanila ay may mga miyembro ng pamilya na mga imigrante at/o mga mismong imigrante. Nasaksihan namin mismo ang mga epekto ng paghihiwalay ng pamilya - pati na rin ang mga mapangwasak na epekto ng pamumuhay sa patuloy na takot sa deportasyon - ay sa aming komunidad ng imigrante.

Ang patakarang ito ay umaayon sa aming Platform ng Hustisya ng Lahi, na nananawagan para sa makatarungang pagtrato sa lahat ng indibidwal, anuman ang hitsura nila o kung saan sila nanggaling.

Ano ang ginagawa ni yli tungkol dito?

Kakasumite lang namin isang liham na nag-eendorso sa panukalang batas na ito, at ipinapakita namin ang aming suporta sa Facebook, Instagram, at Twitter.

Sino ang nag-iisponsor ng panukalang batas na ito?

 • Alliance para sa Mga Lalaki at Lalaki na Kulay
 • Alyansa San Diego
 • Lahat tayo o Wala
 • American Friends Service Committee-San Diego
 • Mga Asian American na Nagsusulong ng Katarungan | Asian Law Caucus
 • Mga Asian American na Nagsusulong ng Katarungan | Timog California
 • Muling Pagpasok at Pagsasama ng Asian Pacific Islander sa pamamagitan ng Support and Empowerment (API RISE) 
 • Asian Prisoner Support Committee
 • Bend the Arc: Jewish Action, SoCal
 • Buen Vecino
 • California Coalition para sa Mga Bilanggo ng Babae
 • Sentro ng Patakaran ng Imigrante ng California
 • Center for Empowering Refugees and Immigrants 
 • Mga Komunidad na Nagkakaisa para sa Restorative Youth Justice
 • Kalayaan para sa mga Imigrante
 • Harbour Institute para sa Immigrant at Economic Justice
 • ICE sa labas ng Marin
 • Immigrant Legal Resource Center
 • Hindi mahahati si Sausalito
 • Hindi mahahati si Ventura
 • Inland Coalition for Immigrant Justice 
 • Interfaith Movement para sa Integridad ng Tao
 • Homies Unidos
 • Mga Serbisyong Legal para sa Mga Bilanggong May Mga Bata
 • Long Beach Immigrant Rights Coalition
 • National Day Laborer Organizing Network 
 • Orange County Rapid Response Network
 • San Diego Immigrant Rights Consortium
 • Opisina ng Pampublikong Defender ng San Francisco
 • Mga Serbisyo, Mga Karapatan sa Imigrante, at Network ng Edukasyon (SIREN)
 • People Power ng South Bay
 • Tsuru para sa Solidarity
 • VietRISE
 • 18 Milyon Tumataas
 • Mujeres Unidas Y Activas
 • Nikkei Progressives
 • Norcal Resist
 • Orange County Congregation Community Organization (OCCCO)
 • Orange County Equality Coalition
 • People's Budget Orange County
 • Prison Yoga Project
 • Raizes Collective
 • Kinatawan ang Hustisya
 • San Francisco Peninsula People Power
 • Participatory Defense ng San Mateo County
 • Santa Cruz Barrios Unidos INC.
 • Matalinong Hustisya California
 • Social Justice Legal Foundation
 • People Power ng South Bay
 • Sentro ng Aksyon sa Timog Silangang Asya
 • Itigil ang Musick Coalition
 • Ang Transformative In-prison Workgroup
 • Pagbabago ng Katarungan Orange CountyUnited Pangarap Namin
 • Ventura County Clergy at Laity United para sa Economic Justice (CLUE-Ventura County)

*Mag-click dito upang makita ang buong listahan of sponsors and supporters.

Mag-click dito upang matuto nang higit pa