AB 1497 – Mga Legal na remedyo para sa mga Nakaligtas sa Karahasan

Ano ang tungkol sa panukalang batas na ito?

Ang AB 1497 (Haney) ay naglalayong tiyakin na ang mga nakaligtas sa karahasan - lalo na ang Black at brown na kababaihan, kabataan, queer, o transgender na biktima - ay may access sa mga legal na remedyo na nagbubukas ng mga landas sa paggaling at isang bagong simula para sa kanila at sa kanilang mga pamilya.

Paano ito nakahanay sa mga halaga ni yli?

Nakikipagsosyo ang yli sa libu-libong kabataan sa buong estado, na karamihan sa kanila ay mga kabataang may kulay na mababa ang kita. Ang karahasan na nakabatay sa kasarian – kabilang ang karahasan sa tahanan, human trafficking, at sekswal na karahasan – ay nakakaapekto sa lahat ng komunidad, ngunit ang mga Itim, kayumanggi, at katutubong kababaihan at mga queer at trans na tao ay hindi gaanong naaapektuhan. Kadalasan, ang mga biktima at nakaligtas sa karahasan ay hinahadlangan sa pagkakataong gumaling dahil ang kanilang trauma ay ginagamit laban sa kanila, hindi pinansin, o hindi isinasaalang-alang sa panahon ng mga legal na paglilitis.

Ang AB 1497 ay magagarantiya na ang mga nakaligtas ay may pagkakataon na marinig ang kanilang mga karanasan sa panahon ng mga legal na paglilitis pati na rin ang pagkakataong muling buuin ang kanilang buhay. Sa partikular, ang panukalang batas na ito ay: 

 • Pigilan ang hindi makatarungang paghatol ng mga biktima na nakaligtas sa mga konteksto ng pang-aabuso, pamimilit, at pagsasamantala sa pamamagitan ng pinalawak na affirmative defense. 
 • Pahintulutan ang mga hukom at hurado na isaalang-alang ang may-katuturang diagnosis at paggamot sa kalusugan ng isip ng isang indibidwal sa mas maraming kaso, na nagpapalawak ng pang-unawa ng mga pangunahing gumagawa ng desisyon sa bawat indibidwal at sa kanilang mga natatanging kalagayan. 
 • Pahintulutan ang mga hukom na isaalang-alang ang mga karanasan ng mga nakaligtas kapag gumagawa ng mga desisyon sa paghatol, na nagbibigay-daan para sa pagkakataon para sa pagpapagaling at muling pagsasama-sama ng pamilya.
 • Siguraduhin na walang nakaligtas sa pang-aabuso, pamimilit, at pagsasamantala na hindi kasama sa mga anyo ng post-conviction relief na nagbibigay-daan sa mga nakaligtas sa panibagong simula kabilang ang pag-access sa trabaho, pabahay, edukasyon, at iba pang mga pagkakataon.

Ang patakarang ito ay umaayon sa aming Platform ng Hustisya ng Kasarian, na tumutugon sa mga interseksyon na epekto ng parehong karahasan na nakabatay sa kasarian at ng carceral system sa mga komunidad ng kulay.

Ano ang ginagawa ni yli tungkol dito?

Kakasumite lang namin isang liham na nag-eendorso sa panukalang batas na ito, at ipinapakita namin ang aming suporta sa Facebook, Instagram, at Twitter.

Sino ang nag-iisponsor ng panukalang batas na ito?

  • California Coalition para sa Mga Bilanggo ng Babae
  • Pagtutulungan ng California upang Tapusin ang Karahasan sa Tahanan
  • Mga Taga-California para sa Kaligtasan at Katarungan
  • Mga Nakaligtas sa Krimen para sa Kaligtasan at Katarungan
  • Libreng Umunlad
  • National Center for Law ng Kabataan
  • Rainbow Services, Ltd.
  • Opisina ng Pampublikong Defender ng San Francisco
  • Sister Warriors Freedom Coalition
  • Nakaligtas at Pinarusahan

  Mag-click dito upang matuto nang higit pa