AB-1858 Batas sa Pagpapalakas ng Kabataan sa California

Ano ang patakarang ito?

Ang mga kabataan ay bihirang kasama sa proseso ng politika - kahit na sa paggawa ng desisyon na direktang nakakaapekto sa kanila. Mahusay na patakaran na nauugnay sa kabataan - tulad ng bilyun-bilyong ginugugol ng mga taga-California bawat taon sa sistema ng edukasyon at mga serbisyong panlipunan - ay nangangailangan ng input ng stakeholder, kaya ang mga kabataan ay dapat na ang unang mga stakeholder na makisali para sa kanilang unang pananaw. Ang panukalang batas na ito ay magtataguyod sa Komisyon ng Empowerment ng Kabataan ng California, na kung saan ay magiging kauna-unahang payo ng buong estado sa pamahalaan na binubuo lamang ng kabataan. 

Bukod dito, hindi bababa sa kalahati ng mga komisyonado ay makakaranas ng kawalan ng tirahan sa kabataan, pangangalaga ng foster, pag-iipon ng bata, o magkaroon ng mga espesyal na pangangailangan, na tinitiyak ang representasyon mula sa tradisyonal na walang hanggan na kabataan. Ang mga tungkulin ng Komisyon ay isasama ang pagsusuri at pagtalakay sa patakaran, pagpupulong at mga ikot ng mga tagataguyod ng kabataan at publiko, at pamumuhunan sa kabataan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga gantimpala sa mga programa na naghahanap upang matugunan ang mga alalahanin sa kabataan.

Paano ito nakahanay sa mga halaga ni yli?

Sa loob ng halos 30 taon, nagtatrabaho si yli sa tabi ng mga kabataan upang maiangat ang kanilang mga karanasan at pananaw, at patalasin ang kanilang mga kasanayan sa pamumuno at adbokasiya. Ang pagtatatag ng Mga Komite sa Pagpapayo ng Estudyante at Komisyon ng Kabataan sa lokal na antas ay naging pangunahing diskarte para sa pagsasama ng mga kabataan sa mga talahanayan sa paggawa ng desisyon. Ang paglikha ng isang komisyon ng pagpapayo sa antas ng estado ay kumakatawan sa isang kritikal na susunod na hakbang patungo sa pagpapalawak ng diskarte na ito.

Ano ang ginagawa ni yli tungkol dito?

Nagpirma lang kami ng liham ng pag-endorso, na nilikha ng California Association of Councils ng Estudyante. At, ipinapahayag namin ang aming suporta sa social media: Facebook, Instagram at Twitter.

Sino pa ang sumuporta sa patakarang ito?

 • California Association of Councils ng Estudyante
 • Koalisyon ng California para sa Kabataan
 • PolicyLink
 • Alliance para sa Boys & Men of Color
 • Komisyon sa Kabataan ng San Francisco
 • Koneksyon ng Kabataan sa California
 • Mga Aktibidad ng Estudyante ng San Francisco Bay Area
 • Ang Asm. Luz Rivas
 • Senador Scott Wiener
 • Senador Henry Stern
 • Asm. Evan Mababang
 • Senador Ben Allen
 • Senador Lena Gonzalez
 • Ang Asm. Boerner Horvath
 • Ang Asm. Jim Cooper
 • Ang Asm. Eduardo Garcia
 • Ang Asm. Freddie Rodriguez
 • Ang Asm. Jose Medina
 • Ang Asm. Blanca Rubio
 • Ang Asm. Kevin Mullin

I-download ang FAQ Dito