AB 2417 – Paglikha ng Kabataan Bill of Rights para sa Nakakulong na Kabataan

Ano ang tungkol sa panukalang batas na ito?

Nagbibigay ang AB 2417 sa mga nakakulong na kabataan ng Youth Bill of Rights, na tinitiyak na nauunawaan nila ang kanilang mga pangunahing karapatang pantao na umiiral na sa batas, at alam nila kung paano makipag-ugnayan sa tamang contact person kung may mali. 

Paano ito nakahanay sa mga halaga ni yli?

Itim, Kayumanggi, at Katutubong kabataan - ang ating kabataan - ang nagdadala ng pinakapinsalang sistemang "hustisya" ng nakakapinsalang kabataan. Ang sistemang ito ay hindi "nasira" - mula sa pagsisimula nito, itinayo ito upang hawakan at gawing kriminalidad ang kabataan ng kulay.

Habang nagsusumikap kami tungo sa pagbuwag sa mga sistemang ito, gusto naming tiyakin na ang mga kabataang kasalukuyang nakakulong ay may kaalaman tungkol sa kanilang mga karapatan. yli youth sa Marin at Fresno ay direktang nagtrabaho sa isyu ng juvenile detention, matagumpay na nagsusulong na ipasa ang mga pangunahing lokal at statewide na patakaran upang bawasan o alisin ang mga bayarin sa juvenile. Ordinansa sa Social Host ng Marin nagtatag ng isang restorative na proseso ng hustisya para sa kabataan bilang isang kahalili sa pagkakakulong, at Fresno's Boys & Men of Color naglunsad ng isang kampanya upang matiyak na ang SB 190 - isang batas sa California na nag-uulit ng isang pumatay ng mga bayarin tulad ng pagpaparehistro, pagsusuri sa gamot, ligal na representasyon, pabahay, monitor ng bukung-bukong, bukod sa iba pa - ay ipinatupad sa Fresno County.

Ano ang ginagawa ni yli tungkol dito?

Pumirma na lang kami ang sulat na ito ng pag-endorso, at pinapahayag namin ang aming suporta sa Facebook, Instagram, Twitter at LinkedIn.

Sino pa ang sumusuporta sa kahilingang ito?

  • Anti-Recidivism Coalition (Co-Sponsor)
  • Koneksyon ng Kabataan ng California (Co-Sponsor)
  • Equity California (Co-Sponsor)
  • Human Rights Watch (Co-Sponsor)
  • National Center for Youth Law (Co-Sponsor)
  • Pacific Juvenile Defender Center (Co-Sponsor)
  • W. Haywood Burns Institute (Co-Sponsor)
  • Young Women's Freedom Center (Co-Sponsor)
  • California Public Defenders Association 

Mag-click dito upang matuto nang higit pa