AB 2711 – Paglilingkod sa Kabataan at Pagbabawas ng Paggamit ng Substansya

Ano ang tungkol sa panukalang batas na ito?

Inaatasan ng AB 2711 ang mga lokal na ahensya ng edukasyon na lumikha ng mga patakaran na gumagamit ng diskarte sa pampublikong kalusugan, sa halip na mga pagsususpinde at pagpapatalsik, para sa mga paglabag na nauugnay sa droga.

Paano ito nakahanay sa mga halaga ni yli?

Ang alak, tabako, at iba pang paggamit ng droga ng kabataan ay isang mahalagang pampublikong pag-aalala sa kalusugan na nauugnay sa malawak na hanay ng mga problema sa akademiko, panlipunan, at kalusugan. Ang paggamit ng adolescent substance ay lubos na mahuhulaan ng pang-aabuso sa sangkap na pang-adulto dahil umuunlad pa rin ang utak ng kabataan na ginagawa itong mas madaling kapitan sa pagkagumon. Ipinakikita ng pananaliksik na ang mataas na pakiramdam ng pagiging konektado sa paaralan ay maaaring mabawasan ang paggamit ng droga.

Sa kasamaang-palad, sa ilalim ng kasalukuyang batas, ang mga patakaran ng paaralan tungkol sa mga droga ay may posibilidad na tumuon sa mga pagsususpinde at pagpapatalsik, na lalo lamang humihiwalay sa mga kabataan, tumataas ang mga rate ng pag-dropout at nagpapabilis ng delingkuwensya sa mga mag-aaral. Higit pa rito, higit sa 59% ng mga pagsususpinde na may kaugnayan sa droga ay sa mga lalaki, higit sa 83 porsiyento ay sa mga estudyanteng may kapansanan sa socioeconomicly at 83 porsiyento ay mga kabataang may kulay.

Ang paggamit ng substansiya ng kabataan ay naging pangunahing isyu para sa mga lider ng kabataan ng yli sa mga nakaraang taon. Pinamunuan nila ang maraming matagumpay na kampanya ng adbokasiya, mula sa pagtugon sa mga pamantayang panlipunan at pagtuturo sa mga komunidad tungkol sa paggamit ng substance, Upang pagbabawas ng predatory marketing at paglikha ng malusog na kapaligiran sa pamamagitan ng nililimitahan ang pagbebenta ng mga sangkap sa loob at paligid ng mga paaralan. Kami ay masugid na tagasuporta ng mga patakaran tulad ng AB 2711, na nag-aatas sa mga paaralan na magpatibay ng isang pampublikong balangkas ng kalusugan para sa pagtukoy at pag-refer ng mga kabataan na may mga pangangailangan sa paggamit ng substansiya sa mga serbisyong nakabatay sa komunidad kabilang ang mga mekanismo para sa screening/referral, edukasyon sa panganib sa labis na dosis, pagsasanay ng mga kawani ng paaralan, at pagkonekta sa mga lokal na provider na nakabatay sa komunidad.

Ang patakarang ito ay umaayon sa aming Platform ng Hustisya sa Kalusugan, na nakikita ang isang umuunlad na mundo na sumusuporta sa malusog na mga pagpipilian para sa lahat ng tao.

Ano ang ginagawa ni yli tungkol dito?

Kakasumite lang namin isang liham na nag-eendorso sa panukalang batas na ito, at ipinapakita namin ang aming suporta sa Facebook, Instagram, at LinkedIn.

Sino ang nag-iisponsor ng panukalang batas na ito?

  • CA Academy of Child and Adolescent Psychiatry (Sponsor)
  • CA Alliance of Child and Family Services (Sponsor)
  • California Youth Empowerment Network (Sponsor)
  • Mga Bata Ngayon (Sponsor)
  • Hillsides Mental Health America of California (Suporta)

Mag-click dito upang matuto nang higit pa