AB 525 – Abot-kayang Pabahay para sa Foster Youth

Ano ang tungkol sa panukalang batas na ito?

Pagpapabuti ng AB 525 (Ting) ang pagiging affordability ng pabahay para sa higit sa 3,300 foster youth sa Supervised Independent Living Placements (SILPs) at i-maximize ang pederal na pagpopondo para sa foster youth housing.

Paano ito nakahanay sa mga halaga ni yli?

Nakikipagsosyo ang yli sa libu-libong kabataan sa buong estado, ang karamihan sa kanila ay mga kabataang may kulay na mababa ang kita at alam namin na ang ligtas at matatag na pabahay ay mahalaga sa kagalingan at malusog na pag-unlad.

Ang California ay nahaharap sa isang krisis sa affordability, na hindi katimbang na nakakaapekto sa mga Californian na may mababang kita na naghahanap ng pabahay. Ito ay totoo lalo na para sa mga foster youth sa extended foster care na lumalahok sa Supervised Independent Living Placements (SILP). Bagama't ang mga foster youth sa SILPs ay tumatanggap ng buwanang tulong na sinadya upang mabayaran ang mga gastusin sa pamumuhay, ang halaga ng pabahay ay tumaas nang malaki mula nang itatag ang SILP, at ang pangunahing rate na ibinibigay sa mga kabataan sa mga placement na ito ay hindi nakasunod, na nag-iiwan sa kanila na mahina sa kawalang-tatag ng pabahay.

Ayon sa Pag-aaral ng CalYOUTH, 40% ng mga kabataang naninirahan sa mga SILP ang nag-ulat na ang kanilang buwanang badyet ay hindi sapat upang mabayaran ang upa at iba pang gastusin sa bahay. Ito ay naglalagay sa kanila sa panganib para sa kawalan ng tahanan: Halos kalahati ng mga kabataan sa foster care sa California ay nakaranas ng isang yugto ng kawalan ng tahanan sa pagitan ng edad na 18 at 21. Mahigit sa isang-katlo ang nakaranas ng kawalan ng tahanan nang higit sa isang beses, na may average na linggo hanggang buwan. 

Aayusin ng AB 525 ang buwanang pangunahing rate na ibinabayad sa mga kabataan sa SILP upang iayon sa kanilang lokal na halaga ng pabahay, na nagpapahintulot sa kanila na patatagin ang kanilang pamumuhay, paaralan, at trabaho habang nasa pinalawig na pangangalaga.

Ano ang ginagawa ni yli tungkol dito?

Kakasumite lang namin isang liham na nag-eendorso sa panukalang batas na ito, at ipinapakita namin ang aming suporta sa Facebook, Instagram, at Twitter.

Sino pa ang sumusuporta sa panukalang ito?

  • John Burton Advocates for Youth (Sponsor)
  • Alliance para sa Boys & Men of Color

Mag-click dito upang matuto nang higit pa